Ønsker flere beredskapsøvelser

Skolene må øve på uforutsette voldelige hendelser, på samme måte som de øver på brann, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Vi må være forberedt…

23. februar 2016

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: SL)

Skolene må øve på uforutsette voldelige hendelser, på samme måte som de øver på brann, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi må være forberedt på at også ting som er forferdelige kan skje. Situasjoner hvor noen kan bruke våpen, eller gå direkte etter barn og unge for å gjøre dem vondt, sier kunnskapsministeren til NRK

Røe Isaksen mener norske skoler må være bedre forberedt på slike hendelser, enn de er i dag.

– Vi burde øve på det vi kaller uforutsette voldelige hendelser, på samme måte som vi øver på brann, sier Røe Isaksen.

Så langt i 2016 har åtte trusler blitt rettet mot norske skoler, mot ni i løpet av hele fjoråret.