Økte krav til ledere i barnehage og skole

Myndighetenes satsing på lederutvikling står i fare for å skape hyperlojale ledere som på en mer effektiv måte ivaretar eierstyringen, men overser de pedagogiske…

19. februar 2015

LOM-admin

Myndighetenes satsing på lederutvikling står i fare for å skape hyperlojale ledere som på en mer effektiv måte ivaretar eierstyringen, men overser de pedagogiske interessene, advarer forskere ved Høgskolen i Østfold.