Økonomisk støtte til streikende kulturarbeidere

Skolenes landsforbund bevilger 10.000 kroner til våre kulturkamerater i Creo – forbundet for kunst og kultur som er i streik.

22. oktober 2021

Runar Nørstad

Ved Spikersuppa, vendt mot Nationaltheatret, midt i Oslo sentrum, holder de kreative kulturarbeiderne til i det de kaller for «Streikens hus». Et samlingsted for å holde moralen oppe. Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth har tidligere vært innom for å uttrykke forbundets støtte. (Foto: SL)

PS! 25. oktober: Streiken i kultursektoren er over. LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022 (lenke til LO Stat)

I et brev til Creos forbundsleder Hans Ole Rian skriver forbundsstyret følgende:

Livslang og kjønnsnøytral pensjon er en selvfølge! Våre medlemmer heier på dere! Stå på i denne viktige kampen!

To store og et lite forbund er i streik: Fagforbundet, NTL og det rene kunstnerforbundet Creo.

Mandag ble streiken i kultursektoren trappet opp. Ytterligere 80 kulturansatte ble tatt ut, og det totale antallet streikende er 891 kvinner og menn.

Kravet er livsvarig og like pensjoner for kvinner og menn, slik forbundene mener at arbeidsgiverne har lovet tidligere.

Creo får flere millioner kroner ekstra i streikekassa fra Fagforbundet og NTL, skriver frifagbevegelse.no.

Streiken for rettferdig pensjon i kultursektoren fortsetter med full styrke. Avstanden mellom partene er fortsatt stor. (Foto: Creo)