Øker statusen til de tillitsvalgte

I 2019 vil 65.000 tillitsvalgte i LOs forbund få ekstra oppmerksomhet. – Det er de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, og det er…

16. november 2018

Runar Nørstad

I 2019 vil 65.000 tillitsvalgte i LOs forbund få ekstra oppmerksomhet. – Det er de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, og det er på sin plass å øke statusen til disse hverdagsheltene, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

Det var på LO-kongressen i fjor ideen kom om å bruke 2019 til å gi LOs 65.000 tillitsvalgte ekstra oppmerksomhet. 9. oktober 2017 ble det satt ned en ressursgruppe bestående av representanter fra forbundene og LOs administrasjon, som fikk i oppgave å utarbeide en gjennomføringsplan for tillitsvalgtåret 2019.

Fredag var tillitsvalgtåret tema på fylkeskonferansen til Skolenes landsforbund på Sørmarka. Bodil Gullseth, som representerer Skolenes landsforbund i ressursgruppa, informerte om storsatsingen på de tillitsvalgte.

– Å ta på seg tillitsverv betyr for mange av våre medlemmer et stopp på karrierestigen. For noen betyr det å velge vekk andre muligheter. Det betyr også lavere lønn for mange. Mange av våre tillitsvalgte kan ikke kombinere vervet med kontaktlærerrollen og mister dermed et stort lønnstillegg. Det er derfor viktig for fagbevegelsen at vi gjør det mer attraktivt å ta på seg tillitsverv. Vi må vel ærlig innrømme at køen ikke er lang for å bli tillitsvalgt. Det må ofte mye «lirking» til for å få folk til å ta på seg et verv. Tillitsvalgtåret 2019 skal øke statusen til det å være tillitsvalgt, i håp om at rekrutteringen øker, sa Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i ressursgruppa som skal gjennomføre tillitsvalgtåret 2019. (Foto: SL)

Tillitsvalgt-toppmøte

Tillitsvalgte ute på arbeidsplassene vil i 2019 få besøk av representanter fra LO og forbundene. LOs ledelse og de ulike forbundenes ledelse skal besøke flest mulig tillitsvalgte der ute. Planen er også å lage egne konferanser, et tillitsvalgt-toppmøte som kan organiseres i regionene, ifølge Bodil Gullseth.

– Konferansene skal bidra til å skape nettverk mellom tillitsvalgte på tvers av forbund. I tillegg skal tillitsvalgte ute i bedriftene fremheves. Det skal gjennomføres bedriftsbesøk gjennom hele året. Ressursgruppa har også drøftet tilbud om opplevelser, som konserter der de tillitsvalgte gjerne kan ta med seg familien sin. Øverst på lista står Bruce Springsteen, sa Gullseth på fylkeskonferansen.

Drøftet SLs markeringer

For å heve statusen til de tillitsvalgte, skal LO Media produsere 20 hverdagshistorier. En tillitsvalgt fra hvert LO-forbund, også Skolenes landsforbund, skal fremheves, for å synliggjøre det viktige arbeidet tillitsvalgte gjør.

– Det er de tillitsvalgte som forvalter hovedavtalen og forhandler med ledelsen. De sørger for at tariffavtalene overholdes. De verver nye medlemmer, og de hjelper medlemmene ute på arbeidsplassene. De fortjener ekstra oppmerksomhet. Kanskje kan tillitsvalgtåret 2019 bidra til at enda flere tar på seg verv, også i Skolenes landsforbund, sa Bodil Gullseth.

Deltakerne på fylkeskonferansen drøftet hva som bør være Skolenes landsforbund sine markeringer av tillitsvalgtåret 2019. Når tiltakene er vedtatt, vil det bli sendt ut informasjon fra forbundskontoret.

Å gjøre ekstra stas på tillitsvalgte, i ulike former, var et av forslagene som gikk igjen på samlingen på Sørmarka.

Skolenes landsforbund på Facebook!