Nytt skritt tilbake for barnefamilier

– Regjeringens forslag til foreldrebetaling i barnehager er to skritt i feil retning, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.i en pressemelding fra LO.  –…

23. februar 2015

LOM-admin

– Regjeringens forslag til foreldrebetaling i barnehager er to skritt i feil retning, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.i en pressemelding fra LO. 

– For det første er feil politikk å øke maksprisen, slik regjeringen har gjort i to budsjetter på rad. Nå forsøker de å sukre pillen med forslag om en nasjonal modell for behovsprøving. Konsekvensen av dette er at folk med lave inntekter får en ekstraskatt i form av dyrere barnehage, dersom de klarer å øke inntektene sine. Dette er i strid med arbeidslinjen, som regjeringen ellers framhever som viktig. .

Regjeringen foreslår at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 pst av familiens samlede inntekt. Med en makspris på 2580 kr per måned, innebærer det at alle familier som samlet tjener over 473 000 kroner, for andre gang under denne regjeringen får økte utgifter til barnehage.

– LO mener at full barnehagedekning med høy kvalitet og lav makspris for alle, er et svært viktig virkemiddel for å fremme kvinners yrkesdeltakelse. Lav pris til alle gjør dessuten behovet for behovsprøving mindre. Samtidig vil det også med lav makspris være viktig å ha ordninger som sikrer familier med dårlig betalingsevne en lavere pris eller gratis barnehageplass. Dette er kommunene allerede forpliktet til å tilby, men med rom for lokalt tilpassede løsninger. Nå frykter vi at den nye «skjermingsordningen» skal brukes som begrunnelse for ytterligere økning i maksprisen, sier Peggy Hessen Følsvik.