Debatt: Nye utfordringer ligger foran oss!

Mange lærere og andre yrkesgrupper rundt eleven er slitne – og det har dere lov til å være. Vi har vært, vi er, og vi kommer fortsatt til å være i en tøff situasjon.

18. desember 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Illustrasjonsbilde. (Foto: Getty Images)

Innlegg signert fungerende forbundsleder Terje Moen. Det sto først på trykk i fagbladet I skolen.

Sist jeg skrev denne spalta var ved inngangen til den største pandemien siden spanskesyka rett etter 1. verdenskrig. Usikkerheten i vår var stor rundt både skole og arbeidsliv, og vi kan trygt si at usikkerheten ikke er blitt noe mindre utover året.

Vi var bekymret for om opplæringa på digitale plattformer ville bli god nok. Kunne vi nok om å undervise på denne plattformen? Svaret er at vi tok en kjempeutfordring på strak arm – og at alle i oppvekstsektoren, fra assistenter, miljøterapeuter, lærere, rådgivere til skoleledere har stått på ekstra i hele år.

Alle i oppvekstsektoren, fra assistenter, miljøterapeuter, lærere, rådgivere til skoleledere, har stått på ekstra i hele år.

Alle har tatt ansvar for at samfunnshjulene skulle holdes i gang. Dette har stort sett gått greit, men noen steder har samarbeidet knirket, og enkelte steder har det knirket kraftig.

Vi har hatt tidenes magreste lønnsoppgjør og mange føler at det ikke er satt pris på den innsatsen man har lagt ned. Det har vi ingen problemer med å forstå, og da er det veldig spesielt at lederen i Utdanningsetaten i Oslo gir sine ledere kraftig lønnsøkning og signaliserer at det er ønskelig med flere direktører. Det er så umusikalsk at jeg lurer på om hun i det hele tatt er riktig person for denne viktige posten.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Terje Moen er fungerende forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Mange skoleansatte er med rette bekymret for egen og nære familiemedlemmers helse. Dessverre er det liten forståelse for arbeidstakernes frykt – og tilrettelegging har det vært vanskelig å få gehør for.

Alle viste seg å være oppgaven moden da vi over natta kastet oss rundt og laget undervisningsopplegg tilpasset den nye situasjonen. Da kan jeg ikke forstå hvorfor lærere som ønsker det ikke kan bruke hjemmekontor i bundet-tida.

Et samfunns karakter viser seg i krisetider og det er ingen tvil om at vi i Norge har tatt ansvar for hverandre og sørget for en svak smittespredning. Mange gikk sommeren i møte med uro for hvordan ferien ville bli og om det ble økning i smitten. Dessverre løsnet regjeringen på slipset, i stedet for å holde igjen, både på utenlandsturer og på å slippe turister inn i landet. Dette var et feilgrep som gjorde at pandemien igjen festet grepet rundt samfunnet.

Mange lærere og andre yrkesgrupper rundt eleven er slitne – og det har dere lov til å være. Vi har vært, vi er, og vi kommer fortsatt til å være i en tøff situasjon. Denne pandemien kommer vi til å slite med i lang tid, for ikke å snakke om ettervirkningene av den. Mange bedrifter sliter allerede nå med å holde hodet over vann og holdes i live gjennom tilskudd fra staten. Dette kommer ikke til å vare i evig tid, men jeg spår mange konkurser. Hele verden vil slite med de samme problemene inntil verdensøkonomien stabiliserer seg.

Jeg ønsker alle en riktig god jul hvor vi kan samle nye krefter til utfordringene som ligger foran oss!

Til slutt vil jeg takke alle og enhver for innsatsen som er lagt ned i året som har gått. Jeg ønsker alle en riktig god jul hvor vi kan samle nye krefter til utfordringene som ligger foran oss!

Innlegget står også på trykk i fagbladet I skolen, utgave 9-2020