Nye regler for dagpenger under permittering

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til to dager.

13. mars 2020

Runar Nørstad

Regjeringen har endret reglene for permittering slik at det ikke blir så kostbart å permittere. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Regjeringen legger nå frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

De omfattende tiltakene som er satt inn de siste dagene både her hjemme og i mange land er nødvendige for å begrense smitte. De får konsekvenser for den enkelte, for norske bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere, og for samfunnet i stort. Store deler av økonomien er påvirket, ifølge regjeringen.

– Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre. Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser. Vi må sikre at vi har jobber å gå til i andre enden av denne krisen, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har foreslått tre endringer i permitteringsloven:

  • Det ene er at arbeidsgiverperioden kuttes fra 15 til to dager.
  • Den andre endringen er at ventedagene blir fjernet, slik at de som blir permittert får dagpenger fra første dag.
  • Den tredje endringen er at det er nok med en reduksjon på 40 prosent i arbeidstida for å få dagpenger under permittering. Før var kravet 50 prosent reduksjon i arbeidstida.

De nye reglene for permittering blir da slik, skriver FriFagbevegelse:

  • Permittering betyr at du opprettholder ansettelsesforholdet ditt til virksomheten, men at du er fritatt for arbeidsplikten.
  • Hvis du blir permittert, har du krav på dagpenger fra Nav, på samme måte som når du er arbeidsledig.

– Skolenes landsforbund anbefaler alle medlemmer som rammes om å levere permitteringsvarsel raskest mulig til Nav, sier forbundssekretær Jon Oddvar Holthe. 

Dagpengene beregnes ut fra hvilken inntekt du har hatt de siste 12 månedene før du søkte om dagpenger. Dagpengene utgjør 62,4 prosent av denne inntekten.

Les hele saken hos FriFagbevegelse 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen