Nye forsikringssatser fra 1. januar 2023

Forsikringene for ordinære medlemmer blir litt dyrere fra 1. januar 2023. Alders- og uførepensjonister betaler fra samme dato det forsikringene faktisk koster. 

9. november 2022

Runar Nørstad

Alders- og uførepensjonister i Skolenes landsforbund skal fra 1. januar betale det forsikringene koster. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)  

Ordinære medlemmer av Skolenes landsforbund betaler fra nyttår 250 kroner per måned for de tre kollektive forsikringene LOfavør Innboforsikring, LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Reiseforsikring (mot 230 kroner i dag). Innbo- og advokatforsikring er obligatorisk.

Det er mulig å reservere seg mot reiseforsikringen. Prisen blir da 150 kroner per måned for innbo- og advokatforsikring (mot 140 kroner i dag).

Det er fellesutvalget i LO som bestemmer forsikringssatsene til LO-medlemmene. Prisøkningen skyldes veksten i folketrygdens grunnbeløp på 4,77 prosent fra 2022 til 2023.

Pensjonistene betaler selvkost

Landsstyret i Skolenes landsforbund har vedtatt at forbundets alders- og uførepensjonister skal betale det forsikringene faktisk koster. Per i dag «sponser» forbundet en del av forsikringene, men det blir det slutt på fra 1. januar. Pensjonistene betaler ikke kontingent.

LOfavør Innboforsikring er obligatorisk for pensjonistene i Skolenes landsforbund, og de under 76 år betaler 948 kroner per år. Når medlemmene runder 76 år, er prisen 300 kroner.

LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Reiseforsikring er frivillig.

Dette er prisene:

  • Under 76 år: LOfavør Advokatforsikring: 708 kroner. LOfavør Reiseforsikring: 1.416 kroner
  • Over 76 år: LOfavør Advokatforsikring: 708 kroner. LOfavør Reiseforsikring: 1.116 kroner

Dersom advokatforsikringen sies opp, er det ikke mulig å få den tilbake ved en senere anledning.

Reiseforsikringen er mulig å avslutte og starte opp igjen dersom behovet skulle endre seg.

Les også: Gruppeforsikringen (uføre- og ulykkesforsikring) er en av fordelene du kan få som medlem (satsene for 2023)