Ny som tillitsvalgt? Bli med på kurs i Oslo

Skolenes landsforbund inviterer nye tillitsvalgte til nybegynnerkurs med sentrale tillitsvalgte, mandag 7.- og tirsdag 8. mars – på Anker Hotel i Oslo. Påmeldingsfrist: 25. februar.

14. februar 2022

Runar Nørstad

Er du tillitsvalgt og ønsker å bli oppdatert i aktuelt lov- og avtaleverk? Bli med på kurs i regi av Skolenes landsforbund. Bildet er fra et tidligere Trinn 1-kurs på Anker Hotel i Oslo. (Foto: SL)

Kurset er beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk.

Kurset avvikles fysisk, på Anker Hotel i Oslo, mandag 7.- og tirsdag 8. mars.

Påmeldingsfrist: Fredag 25. februar. Husk å søke ledelsen om fri i god tid før kurset!  

Tidsplan/program sendes ut til de påmeldte i løpet av uke 9.

Målet med kurset er å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Vi vil gjennomgå de viktigste lover og avtaler du må ha oversikt over, og gi råd og tips om hvordan bli en god og trygg representant for Skolenes landsforbund på medbestemmelsesmøtene.

Å studere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte kan få i fanget, utgjør en sentral del av kurset og foregår blant annet i grupper.

Kursholdere: Hele den valgte staben i SL.

Innhold på kurset (Trinn 1): Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, drøftingsmøter, SFS 2213, styringsrett, tillitsvalgt versus verneombud

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontormedarbeider Helene Rathke, hr@skolenes.no.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.

PS! Når du har gjort unna Trinn 1, kan du etter hvert søke på Trinn 2 (4.- 6. april), «Videregående skolering for tillitsvalgte» og deretter Trinn 3 (1.- 2. desember), «Toppskolering». Info om dette, får du på kurset.