Ny som tillitsvalgt? Bli med på kurs!

Skolenes landsforbund inviterer nye tillitsvalgte til digitalt nybegynnerkurs med sentrale tillitsvalgte, torsdag 30. september.

6. september 2021

Runar Nørstad

Er du tillitsvalgt og ønsker å bli oppdatert i aktuelt lov- og avtaleverk? Bli med på webinar i regi av Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

saken er oppdatert 22. september, men riktige temaer/innhold på kurset)

Kurset er beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk.

Kurset avvikles torsdag 30. september, i tidsrommet 09.00 – 15.00, på Teams.

Påmeldingsfrist: Fredag 24. september. Husk å søke ledelsen om fri i god tid før kursdagen!  

Endelig tidsplan og lenke til webinaret sendes ut i starten av uke 39 til de påmeldte.

– Vi har gode erfaringer med kurs via digitale plattformer, så jeg oppfordrer lærevillige tillitsvalgte til å melde seg på, sier forbundssekretær Jeanine Norstad.

– Målet er å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Vi vil gjennomgå de viktigste lover og avtaler du må ha oversikt over, og gi råd og tips om hvordan bli en god og trygg representant for Skolenes landsforbund på medbestemmelsesmøtene, fortsetter Norstad.

Å studere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte kan få i fanget, utgjør en sentral del av kurset og foregår i grupperom på Teams.

Innhold på kurset (trinn 1): Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, drøftingsmøter, SFS 2213, styringsrett.

PS! Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen. Etter påmelding får dere tilsendt en e-post med frikjøpsbrev.

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontormedarbeider Helene Rathke, hr@skolenes.no.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen