Ny særavtale for ansatte i folkehøgskolene

En ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen er ferdig forhandlet. – Avtalen har fått en struktur som er logisk og pedagogisk, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

13. desember 2022

Runar Nørstad

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker er en av de mange folkehøgskolene i Norge. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Denne særavtalen omfatter undervisningsstillingene i folkehøgskolen. Skolene er i utgangspunktet omfattet av landsoverenskomst for utdanning.

Avtalen er mellom hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og Skolenes landsforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Tjenestemannslag, Creo – forbundet for kunst og kultur, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet på den andre siden.

Partene kom til enighet tirsdag ettermiddag. 

– Vi er veldig tilfredse med at avtalen har fått en ny struktur og oppbygging som er mer logisk og pedagogisk enn den forrige, og ikke minst at avtalen gir nødvendig, lokalt handlingsrom for å tilpasse folkehøgskolenes særegenhet i samarbeid med de tillitsvalgte. Virke vil i samarbeid med sentrale parter gjennomføre en fellesskolering i avtalen på nyåret. Skoleringen er et tilbud til rektorer og tillitsvalgte på folkehøgskoler over hele landet, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene, og har i tillegg forhandlet etter fullmakt for de andre LO-forbundene.

Vi legger ut avtalen straks den er renskrevet.