Ny giv i den offentlige skoledebatten?

– Bravo! Endelig forslag som kan få den offentlige skoledebatten inn på nye spor, jubler lederen i SL, Anne Finborud, om APs innstilling til…

22. januar 2015

LOM-admin

Anne Finborud– Bravo! Endelig forslag som kan få den offentlige skoledebatten inn på nye spor, jubler lederen i SL, Anne Finborud, om APs innstilling til framtidas kunnskapspolitikk som ble lagt fram i dag. 

– Nasjonal styring der skoen trykker mest, en norm for maks antall elever pr. lærer, eksamensformer som harmonerer bedre med målene i opplæringen og flere grep for å ta et oppgjør med teoriskolen. Dette er tiltak som medlemmene i SL har etterlyst i flere år, hevder hun.

Hun synes det er klokt av Ap-leder Jonas Gahr Støre å erkjenne at partiet har vært med på å lage en svært teoritung skolehverdag. Håpet er at han med dette har lykkes i å legge tilbakeskuende og kranglende skoledebatter døde.

Hun mener Skole-Norge er mer enn modne for konkrete endringer.

– SL mener at perspektivet som ligger til grunn for forslagene fra kunnskapsutvalget i Ap, er tankevekkende. Slik SL oppfatter det, begrunner utvalget forslagene som nødvendig for at vi som samfunn skal være i stand til å takle de endringene som «tvinger seg på», sier hun.

Hun fremholder at klimautfordringene vil stille nye krav til kompetansesamfunnet og en mer bærekraftig verdiskaping. Jo sterkere den norske modellen er, jo bedre sjanse har politikken for å legge til rette for omstilling og overgang.

SLs leder er klar på at trepartssamarbeidet er sårbart også i skolesektoren. – Lærerkonflikten viste etter vår vurdering at politikerne ville fått bedre styring med utviklingen om trepartssamarbeidet hadde fungert bedre, sier hun.

Utvalgets skolepolitiske forslag er reflektert, mener SL. Det peker på viktige utfordringer som må på plass for at man skal kunne gi elevene selvtillit og lyst på framtida.

– Forslaget om å likestille teoretiske og praktiske ferdigheter fra første klasse, er egnet til å sette rett fokus i debatten, avslutter Finborud fornøyd.

Les hele innstillingen fra Ap her