Ny forskning på rektors handlingsrom

Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet, gjestet onsdag morgen landsstyret i Skolenes landsforbund og presenterte forskningsrapporten «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet?».

27. september 2023

Runar Nørstad

Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet, innleder for landsstyret i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Rapporten, som er utarbeidet for Skolelederforbundet av forskere ved Universitetet i Agder, peker blant annet på at mange skoleledere har uforsvarlig stort arbeidspress, og at forventningsavklaringer med skolesjefer, utdanningsdirektører og politikere er mangelfull. Også tiden til utviklingsarbeid er knapp.

– Politikerne snakker varmt om mye i skolen, men det er veldig lite som prioriteres. Politikerne må anerkjenne at profesjonene vi representerer fortjener å bli sett og anerkjent. Det er «overload» nå, og det nytter ikke med supermanndrakt med tanke på all rapportering og styring. Vi har valgt denne jobben fordi vi vil se barn som blomstrer og lykkes, og det må politikerne ta inn over seg, sa Stig Johannessen til landsstyret.

I rapporten har forskerne fire anbefalinger til kommunene:

  • Det må utvikles et felles eierskap til den lokale skolepolitikken.
  • Det må utvikles handlefrihet som grunnlag for lederutøvelse og ansvarsgjøring.
  • Det må utvikles rapporterings- og tilbakemeldingsrutiner som kan gi rom for læring underveis.
  • Det må stilles til rådighet adekvate ressurser og støttesystemer som kan hjelpe til å håndtere uforutsette problemer og forstyrrelser.

Hele rapporten leser du her