Ny forbundssekretær i Skolenes landsforbund

Asgeir Kabuba Kjeldstad tiltrådte 1. januar som forbundssekretær. Han skal bidra til at flere unge ser fordelen av å være medlem i Skolenes landsforbund.

2. januar 2024

Runar Nørstad

Asgeir Kabuba Kjeldstad tiltrådte 1. januar 2024 som forbundssekretær.
Asgeir Kabuba Kjeldstad (37) er tilbake i Skolenes landsforbund, nå som forbundssekretær i et tidsbegrenset verv. (Foto: Skolenes landsforbund)

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund vedtok i oktober i fjor å engasjere Kabuba Kjeldstad som forbundssekretær i et tidsbegrenset verv fram til 31. juli 2025.

– Denne dagen har jeg sett fram til. Jeg gleder meg til å reise rundt og snakke med tillitsvalgte og medlemmer i forbundet. Og det skal bli fint å jobbe sammen med alle på forbundskontoret, sier Asgeir Kabuba Kjeldstad.

Hans primæroppgaver blir å utarbeide tiltak som skal verve lærerstudenter og unge lærere på 35 år eller yngre.

– Skolenes landsforbund er tuftet på likeverd og solidaritet. Vi er opptatt av hele laget. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår, og forbundet jobber aktivt for å få flere medlemmer. Vi står sterkere sammen, sier Kabuba Kjeldstad.

Asgeir Kabuba Kjeldstad er allerede et kjent ansikt i Skolenes landsforbund. I perioden august 2021 til 31. desember 2022, var han forbundets prosjektsekretær i «LO for alle»-kampanjen.

Han er også produsent av SL-podden «Fra grasrota til Youngstorget».

Han er utdannet lærer, og har vært studentrepresentant i styret til Skolenes landsforbund Buskerud og med i LOs ungdomsutvalg i Buskerud. De siste året har han vært ansatt som rådgiver i Drammen kommune.