Nobelinstituttets lærerkurs – søk om plass

Kurset for lærere avholdes mandag 16.- og tirsdag 17. mars 2020. Tema: «Verdensorden i krise. Mot bedervelse eller bedring?» Frist for påmelding: 21. februar.

31. januar 2020

Runar Nørstad

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunne tilby et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Bildet viser et tidligere kurs. (Foto: SL)

(Nederst i saken kan du lese intervju med en av fjorårets deltakere)

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Det er rundt 20 plasser på kurset «Verdensorden i krise. Mot bedervelse eller bedring?», hvorav Skolenes landsforbund disponerer to.

Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i, sendes forbundssekretær Bodil Gullseth, bg@skolenes.no.

Husk at du på forhånd må ha avklart om du får permisjon!

Søknadsfrist: Fredag 21. februar 2020

Ingen kursavgift

– Kurset går over to dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne, sier Bodil Gullseth.

– Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie og lignende og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål, sier forbundssekretæren. Årets tema dekker kompetansemål i samfunnsfag for både ungdomstrinn i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler, fortsetter forbundssekretæren.

Det er ingen kursavgift. Nobelinstituttet dekker foredragene, kursmateriell og lunsj. Skolenes landsforbund dekker reise og overnatting (om nødvendig), samt måltider utover lunsj.

For nærmere informasjon om kurset, kontakt forbundssekretær Bodil Gullseth, telefon 976 68 399 eller send epost: bg@skolenes.no.

– Har fått bruk for mange av kursets perspektiver

Marianne Aarre, lektor ved Gand videregående skole i Sandnes i Rogaland, deltok på Det Norske Nobelinstituttets lærerkurs 11. og 12. mars i fjor, med tema «Fredens betingelser».

– Ut fra programmet, meldte jeg meg på kurset med forventning om å få faglig påfyll for egen undervisning og dypere forståelse av aktuelle internasjonale utviklingstrekk, sier Aarre som har vært medlem i Skolenes landsforbund siden 2018.

– Nobelinstituttet mottok oss på best mulig måte, og kurset var svært godt tilrettelagt i instituttets ærverdige omgivelser. Kurset startet med et foredrag med aktuell kunnskap om fred og konflikt ved professor Scott Gates fra Universitetet i Oslo. Det faglige innholdet i dette etablerte rammen for de påfølgende foredragene. Disse ble holdt av eksperter med inngående og oppdatert kunnskap om blant annet Russland, Kina og Midtøsten samt terrorisme og nåtidens verdensorden. Alle var fra anerkjente forskningsinstitusjoner. Det var mulig å stille spørsmål underveis i og etter hvert foredrag. Om kvelden første kursdag var det middag der Nobelinstituttets direktør deltok. Kurset ble avsluttet med omvisning på Nobels Fredssenter, og vi fikk også oversendt kompendium med aktuell litteratur. Kurset innfridde alle mine forventninger om et nyttig og lærerikt kurs, og jeg har fått bruk for mange av kursets perspektiver i egen undervisning i etterkant, sier Marianne Aarre.