Nei til obligatorisk masterkrav for yrkesfaglærere

Skolenes landsforbund advarer sterkt mot obligatorisk masterkrav til yrkesfaglærere.

26. juni 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund (SL) frykter teoretisering og svekkelse av yrkesfagene dersom det innføres obligatorisk krav om mastergrad til yrkesfaglærere, går det fram av høringsuttalelsen fra forbundet. Den er ført i pennen av første nestleder Terje Moen. (Foto: SL)

«Vi er meget skeptisk til å utvide kompetansekravene for yrkesfaglærerne og vil avvise obligatorisk master for denne gruppen», skriver forbundet i sin høringsuttalelse, og viser til ett av forslagene fra Liedutvalget i sluttrapporten «Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring».

Rapporten ble overrakt tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner av lederen for ekspertutvalget, Ragnhild Lied, 17. desember og har vært på høring med høringsfrist 1. juli, skriver FriFagbevegelse.

«SL er selvfølgelig ikke imot at også yrkesfaglærere tar en mastergrad, men hvis dette blir obligatorisk så vil vi kunne få lærere i fremtiden som er teoretisk sterke, men som har liten erfaring fra arbeidslivet», skriver SL i høringsuttalelsen.

– Yrkesfaglærere uten praksis fra arbeidslivet kan bli standarden – om master blir obligatorisk krav, sier første nestleder Terje Moen, som har vært forbundets representant i referansegruppa til Liedutvalget.

SL understreker at det er en forutsetning for at vi skal kunne utdanne gode fagarbeidere i framtida at vi har dyktige yrkesfaglærere som kjenner håndverket sitt godt.

Rapporten fra Liedutvalget, sammen med den første delrapporten fra utvalget som ble lagt fram 11. desember 2018, «Kvalifisert, forberedt og motivert», vil legge grunnlag for det som ventes å bli den største reformen i videregående skole på 25 år. Kunnskapsminister Guri Melby har overtatt stafettpinnen etter sine to forgjengere, og skal våren 2021 legge fram en stortingsmelding om videregående skole.

Les hele saken på FriFagbevegelse

Les hele høringsuttalelsen fra SL