Debatt: Nedsnakkingen av lærerne må ta slutt

Når kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ofte sier at lærernes kompetanse ikke er god nok, bidrar han til å svekke omdømmet til hele den norske lærerstanden.

20. januar 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund og Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. (Foto: SL/Stortinget)

Innlegg signert Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund og Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Det står også på trykk i Dagsavisen mandag 20. januar 2020.

Skolenes landsforbund og Arbeiderpartiet er lei nedsnakkingen av lærerne. Jan Tore Sanner bør heller bruke tiden sin på å skape en god og trygg fellesskole der han og regjeringen har tillit til at lærere med godkjent utdanning er dyktige nok til å undervise.

Sannheten er at statsråden har snakket ned lærerne ved en rekke anledninger – blant annet i en radiodebatt like før jul (Politisk kvarter), der Opplæringslovutvalgets forslag om å skrote lærernormen var tema. Sanner bekreftet klart og tydelig at lærernormen og innskjerping av krav til lærernes kompetanse var en politisk hestehandel, hvor KrF fikk lærernormen mot at Høyre fikk gjennomslag for å skjerpe kompetansekravene for lærere. Når Sanner i debatten framhevet hvor viktig det var å skjerpe kompetansekravene i hestehandelen med KrF, sier han underforstått at norske lærere ikke er gode nok. Han presterer å snakke ned den norske lærerstanden.

Det er uheldig at statsråden bruker det offentlige rom til å snakke ned lærerne. Høyresiden har i en årrekke snakket om at lærerne i Norge ikke er gode nok. Mange lærere føler nok på det, at samfunnet ikke ser på dem som gode nok. Sannheten er at de står på og gjør verdens viktigste jobb for ungene våre. De har derfor grunn til å være provosert. Her snakker vi om noen av de mest erfarne lærerne i skolen som har flere tiår med erfaring i klasserommet. Vi snakker om lærere som allerede har en lærerutdanning. Det er de som skal tvinges ut av skolen om fem år. Hvorfor lytter ikke høyreregjeringen til dem?

Norske lærere har god og bred kompetanse. Bruk heller tiden på å innføre en tillitsreform, der samfunnet gir tillit til lærernes kompetanse. Da må høyre-regjeringen slutte å avskilte allerede kvalifiserte lærere, og de må ikke gjøre det vanskeligere å bli lærer i skolen. De må tvert imot jobbe langt hardere med å rekruttere flere, og med å beholde de som er lærere i skolen.

Vi har etterlyst bedre tid til lærerne, ikke bare flere oppgaver, og vi er kritiske til at bare «lærerspesialister» skal få bedre lønn og flere karriereveier. Ordningen med lærerspesialister er heller ikke forankret på skolene. Derfor prioriterer vi heller flere kvalifiserte lærere i skolen som skal få mer tid og mer tillit.

Vi reagerer også på at Jan Tore Sanner i nevnte radiodebatt skryter av at Høyre har fått flere lærere i skolen siden de overtok ansvaret for skolepolitikken i 2013. Sanner unnlot å svare konkret på spørsmål om antall ukvalifiserte i skolen. Sannheten er at andelen ukvalifiserte er det høyeste på over 15 år, med en økning på 49 prosent siden Høyre og Frp overtok i 2013. Høyreregjeringen skolepolitikk er ikke troverdig.