Nå kommer feriepengene – hva har du krav på?

Feriepengene kommer snart på konto. Hva har du egentlig rett på? Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på ferie, og regulerer også retten til feriepenger….

3. juni 2015

Runar Nørstad

Arbeidstakerne får ikke lønn under ferie. Da får de feriepenger som er tjent opp året før. (Foto: Pixabay/SL)

Feriepengene kommer snart på konto. Hva har du egentlig rett på?


Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på ferie, og regulerer også retten til feriepenger. Om du har rett på feriepenger avhenger av hva du gjorde året før.

Arbeidstakerne får ikke lønn under ferie. Da får de feriepenger som er tjent opp året før.

Dersom du ikke har vært i jobb eller fått utbetalt arbeidsledighetstrygd året før, har du ikke opptjent feriepenger. Du har rett på ferie, men ikke feriepenger

Alle arbeidstakere har rett på minimum 10,2 prosent av dette feriepengegrunnlaget. De som er over 60 år, har rett på minimum 12, 5 prosent.

Den 5. ferieuke er enten en del av tariffavtalen der du jobber eller er nedfelt i din individuelle lønnsavtale. Dersom du har fem ferieuker, har du krav på å få 12 prosent av feriepengegrunnlaget. De som er over 60 år rett på 14,3 prosent.

Hva baserer feriepengene seg på?

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget (lønn, bonus og provisjonsbasert lønn). Dette skal være utbetalt i opptjeningsåret (Ferieloven §10).

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen