– Nå kan Skole-Norge senke skuldrene

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. – Helt riktig avgjørelse, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

4. november 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker er glad for at regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. (Foto: SL)

Reglene som regjeringen nå innfører er de samme som gjaldt frem til 11. oktober i år, og nesten hele forrige skoleår.

– Selv om avgjørelsen har dratt ut i tid, gjør Brenna det eneste riktige. Hun setter elevene i førersetet, og bidrar samtidig til å redusere presset på landets legestand betraktelig. Nå kan Skole-Norge virkelig senke skuldrene ut skoleåret, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Elever med milde symptomer skal ikke føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Dette vil si at elever med symptomer heller ikke behøver å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet. Koronapandemien er ikke over og derfor må vi tilpasse fraværsreglene til den situasjonen vi nå står i.

– Som kunnskapsminister er mitt mål at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Det er helt avgjørende for at de får sosial tilhørighet til klassen og den faglige oppfølgingen de trenger. Men fraværsreglene gjør det vanskelig for elevene å følge smittevernrådene og samtidig være mest mulig på skolen, og derfor er det nå riktig å gjeninnføre unntaket fra fraværsgrensen, understreker Tonje Brenna.

Kunnskapsministeren har fått klare råd fra skolesektoren om at fraværsreglene skaper store utfordringer både for elever og foresatte, og helsesektoren melder om at dette også er vanskelig for fastlegene.

Kan bruke egenmelding

Etter de vanlige fraværsreglene, må elevene dokumentere sykefraværet sitt. Ved å gjeninnføre de midlertidige fraværsreglene kan elever som har helserelatert fravær, bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra de foresatte.

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag.

– Skrot hele ordningen

Skolenes landsforbund har vært motstander av en fraværsgrense i skolen siden den ble innført i 2016, og har tidligere tatt til orde for å skrote hele den omstridte ordningen.

Fraværsregelen fungerer slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får eleven ikke karakter i faget. Dersom eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at eleven likevel kan få karakter.

– Vi har foreslått et tillegg i forskriften til Opplæringsloven § 3-9 om at faglærer bestemmer om en elev likevel kan få karakter selv om fraværet er på mer enn 10 prosent. Her må vi vise tillit til læreren. Hvis læreren mener grunnlaget for å sette karakter er godt nok, må vi kunne stole på denne vurderingen. Slik sett blir dette også en del av en tillitsreform, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Men aller helst ser vi at fraværsgrensen skrotes på permanent basis, sier hun.