Mener skolens ledelse har sviktet

Det er full krise på moteskolen Esmod. En rekke av skolens lærere har kontaktet LO for å få hjelp. SL-nestleder Terje Moen mener skolens…

15. mai 2015

Runar Nørstad

Nestleder i SL, Terje Moen, mener Esmods ledelse har sviktet.

Det er full krise på moteskolen Esmod. En rekke av skolens lærere har kontaktet LO for å få hjelp. SL-nestleder Terje Moen mener skolens ledelse har sviktet.

Lærere har forsvunnet i hopetall, og skolen har mistet retten til å bruke Esmod-navnet. Flere studenter er misfornøyde med undervisningen. De forteller om et læringsmiljø preget av «kaos og interne konflikter i ledelsen», med mangelfull undervisning og mange lærere som er sykmeldte eller er sagt opp, skriver DN.

Nå har 55 av skolens 83 studenter gått sammen for å få advokathjelp til å rette krav mot skolen.

En rekke av skolens lærere har kontaktet LO for å få hjelp til å håndtere konflikter med ledelsen. Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund (SL), mener skolens ledelse har sviktet.

– Arbeidsmiljøet ved skolen har vært helt forferdelig. Det har vært bråk og konflikter mellom majoriteten av lærerne og ledelsen i lang tid. Her har ledelsen sviktet i alle ledd. Mitt inntrykk er at rektor har drevet dårlig personalbehandling. Skolen har også vært dårlig driftet, sier Moen til DN.

Han er ikke overrasket over at studentene får advokathjelp.

– Frafallet av lærere har gått utover undervisningen. Ledelsen har mer eller mindre tatt over all opplæring etter at Esmod Paris sa opp kontrakten.

Selskapet Moteskolen as eies av rektor Geir Nordli, som har hatt en franchiseavtale med Esmod, et internasjonalt, anerkjent nettverk av motedesignskoler. Esmods hovedkontor i Paris har valgt å bryte samarbeidet, etter blant annet å ha fått klager på kvaliteten fra lærere og studenter ved den norske skolen.