Mener Oslo kommune snikinnfører karakterer

Lærerne i Oslo-skolen er pålagt å krysse av for hva barn helt ned i første klasse mestrer. Det får foreldre til å rase. I…

16. juni 2015

Runar Nørstad

Foreldre i Oslo-skolen er opprørt over det de mener er ulovlig vurdering av barna. Lærerne er pålagt å krysse av for hva barn helt ned i første klasse mestrer. (Foto: Pixabay/SL)

Lærerne i Oslo-skolen er pålagt å krysse av for hva barn helt ned i første klasse mestrer. Det får foreldre til å rase.


I 2013 påla Utdanningsetaten i Oslo lærerne i barneskolen å gradere elevenes måloppnåelse på utvalgte læringsmål i fagene, norsk, engelsk, naturfag og matte. I et skjema blir barna dermed skåret som «mestrer» eller «underveis». I tillegg skal elevene få tilbakemelding på disiplin og atferd, skriver Klassekampen.

Flere foreldre i Oslo-skolen reagerer på det de mener er en snikinnføring av karakterer i barneskolen.

– Barna oppfatter dette som karakterer, foreldrene oppfatter det som karakterer, da er det irrelevant hva Utdanningsetaten i Oslo kaller det, sier Katinka Brodin.

Hun har barn i Oslo-skolen og er en av initiativtakerne til aksjonsgruppen «Foreldreopprør i Oslo-skolen». På facebook-siden har de nå godt over 2000 følgere. De mener at den politiske innblandingen i skolen går ut over barnas læring.

Oslo kommune har lenge ønsket å bruke karakterer i barneskolen, men har ikke fått tillatelse.

Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo, avviser per SMS anklagene fra foreldre og forskere:

«Vi bryter ikke opplæringsloven. Elevene har rett til underveisvurdering og skjemaene som er brukt er et hjelpemiddel for å beskrive elevenes utvikling og ståsted mot kompetansemålene», skriver hun ifølge Klassekampen.