Melby: Riktig å gå tilbake til gult nivå

Fra onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler. – Det er gledelig at smitten flater ut. Nå får vi håpe det fortsetter å utvikle seg i samme retning, sier forbundsleder Anne Finborud.

18. januar 2021

Runar Nørstad

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). (Foto: Statsministerens kontor)

Fra 4. januar ble rødt tiltaksnivå innført på alle landets ungdomsskoler og videregående skoler, uavhengig av smittenivå. Dette varer fram til og med 19. januar.

Regjeringen varsler nå nye tiltak fra den 20. januar.

– Da vi satte tiltaksnivået til rødt for alle ungdomsskoler og videregående skoler, var det fordi vi var bekymret for økt smittespredning i hele landet. De siste tallene kan tyde på smitten flater ut. Da er det riktig å gå tilbake til gult nivå nasjonalt for ungdomsskoler og videregående skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Det er mange grunner til ikke å gå for fort fram når vi nå åpner litt mer av samfunnet igjen, mener forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. 

– Jeg håper de ansatte i skolene tar seg god tid til omlegging til gult nivå slik at omleggingen oppleves mest mulig kontrollert både med hensyn til arbeidsmengde og trygghet. Vi ønsker Skole-Norge lykke til og håper situasjonen nå blir stabil.

– Krevende å bytte fra rødt til gult nivå

Guri Melby understreker at regjeringens mål hele tiden er å gi barn og unge en så normal hverdag som mulig.

– Derfor er jeg glad for at vi nå kan innføre gult nivå nasjonalt i ungdomsskole og videregående skole. Samtidig er det viktig å understreke at i områder med mye smitte kan det bli strengere tiltak lokalt enn de vi gir nasjonalt.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skolene er best kjent med, men jeg har forståelse for at det kan være krevende å bytte fra rødt til gult nivå. Noen skoler trenger litt tid til å planlegge dette, og kommuner har behov for å vurdere nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen. Jeg håper likevel at det kan være en lettelse for skolene å kunne gå tilbake til en hverdag med færre begrensninger, fortsetter Guri Melby.

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Hele skoleklasser kan samles

Det er fortsatt ikke åpnet for lokale nedjusteringer fra det nasjonale tiltaksnivået. Det vil si at kommunene ikke kan sette tiltaksnivået ned til grønt.

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.

Elevene bør ha faste plasser og/eller grupperes etter klassetilhørighet. Ansatte kan veksle mellom skoleklasser/kohorter, men bør holde avstand der det er mulig.