Meisler ut SLs skolepolitikk

Denne gjengen har en sentral rolle i utformingen av SLs skolepolitikk. Og de møtes to ganger i året.   «Gjengen», som hadde møte i…

14. februar 2018

Runar Nørstad

SL. Utdanningspolitisk utvalg (UPU)

Denne gjengen har en sentral rolle i utformingen av SLs skolepolitikk. Og de møtes to ganger i året.

 

«Gjengen», som hadde møte i forbundets lokaler i Oslo tirsdag, utgjør utdanningspolitisk utvalg (UPU), som er et rådgivende organ for forbundsstyret i utdanningspolitiske spørsmål.

I denne landsmøteperioden består UPU av Terje Moen (leder av utvalget), Evy Kristensen (Østfold), Ida Marie Holen (Buskerud), Tom Willy Petterson (Oslo), Rigmor Bjerche (Trøndelag) og Bodil Gullseth (sekretær).

UPU møtes i snitt to ganger i året. Den største jobben UPU gjør i løpet av en periode er å utforme utkast til nytt utdanningspolitisk program før landsmøtet. Tirsdagens møte inneholdt gode og engasjerte diskusjoner om utdanningspolitikk, ifølge sekretær Bodil Gullseth.

På sakskartet denne gangen sto blant annet:

  • Yrkesfagenes år 2018
  • Fagfornyelsen
  • Opplæringslovutvalget
  • Skolenes landsforbunds utdanningspolitiske program
  • Regjeringsplattformens kapittel 12 om kunnskap

Utvalget hadde også fått oversendt en uttalelse fra landsstyremøtet i høst, som forbundsstyret ønsket hjelp til å finne gode formuleringer for.

Ønsker du å gi innspill til SLs skolepolitikk, kan du kontakte utvalgets sekretær: Bodil Gullseth, bg@skolenes.no.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: – Må fange opp diskusjonene lokalt