– Må samarbeide for å finne gode løsninger

Skolene må legge til rette for hjemmearbeid for elever og studenter. Om lærere, barnehagelærere eller annet skolepersonell skal gå på jobb eller ikke, må avgjøres lokalt. – Alle må samarbeide for å finne de beste løsningene, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

13. mars 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, maner til samarbeid for å komme best ut av situasjonen som har oppstått i Skole-Norge. (Foto: SL)

Regjeringen kom torsdag med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge. Det er blant annet besluttet at barnehager, skoler, fagskoler, folkehøyskolene, voksenopplæringen og campus på høyskoler og universiteter stenges til og med torsdag 26. mars 2020.

– Skolenes landsforbund har full forståelse for tiltakene, selv om de er drastiske. De forutsetter at man har et godt partssamarbeid både i kommuner og på den enkelte skole slik at man får en god dialog og trygghet for den enkelte. Nå må alle samarbeide for å finne gode løsninger. Dette er ikke tiden for interessekamp, sier nestleder Terje Moen.

Tett dialog med hjemmet

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, går i sin barnehage og skole som vanlig. Det gjelder først og fremst helsepersonell. Skolene og barnehagene har et ansvar for å gi disse barna et tilbud, ifølge Kunnskapsdepartementet.

For alle andre elever skal skolene sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Skolene må strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet, særlig er dette viktig for de yngste elevene, opplyser departementet.

Du har fortsatt et ansvar

Er du lærer/barnehagelærer, og har spørsmål, ta kontakt med arbeidsgiver. Foreldre og elever bes ta kontakt med skolen sin dersom de har spørsmål, ifølge Udir.

– Det er lokale myndigheter som skal avgjøre om du skal gå på jobb eller ikke. Har du spørsmål, bør du kontakte arbeidsgiveren din slik myndighetene råder. Selv om skoler og barnehager er stengt, har du fortsatt et ansvar, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

– Skolenes landsforbund følger til enhver tid rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og råder alle tillitsvalgte/medlemmer til å gjøre det samme, sier nestleder Terje Moen.

Nasjonal, digital dugnad

Mange lærere må nå ty til fjernundervisning, men ikke alle har erfaring med denne undervisningsformen. Den nyopprettede Facebook-gruppen «Corona-dugnad for digitale lærere» hadde fredag morgen allerede passert 28.000 medlemmer.

«Bli med på nasjonal dugnad for å støtte alle Norges lærere. La oss hjelpe hverandre, finne løsninger og sørge for at norsk skole går videre gjennom koronapandemien», skriver initiativtakerne i omtalen av gruppen.

De ønsker at medlemmene bruker gruppen til spørsmål og svar knyttet til å flytte undervisningen til nett 2, og dele tips om hvordan gjennomføre digital undervisning – og ikke minst støtte hverandre.

Nyttige lenker

Mange har spørsmål om koronaviruset og hva det har å si for deg som arbeidstaker. NAV har gitt føringer for rett til sykepenger og dokumentasjon for sykefravær. KS har gitt råd til kommunale arbeidsgivere.

Vi har samlet noen nyttige lenker: