– Lovpålagt diskriminering av regjeringen

Skolenes landsforbund er utrolig skuffet over kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Han foreslår å heve terskelen betraktelig for å kunne bli norsk statsborger.

11. september 2019

Runar Nørstad

Forbundssekretær Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Fram til nå har det vært krevd språknivå tilsvarende A2 (det nest laveste nivået) for å bli norsk. Nå vil kunnskaps- og integreringsministeren heve nivået til B1 (det nest høyeste nivået), ifølge regjeringens forslag til ny integreringslov.

– B1 er språknivået du har dersom du er født i Norge, av norske foreldre, og har fullført 10. klasse. Er du innvandrer og scorer lavere enn dette, nektes du statsborgerskap. Skolenes landsforbund anser dette som lovpålagt diskriminering av regjeringen. Ja, vi anser dette som grensende til offentlig statlig rasisme, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

For personer med god utdannelse, og folk som er vant til å tilegne seg ny kunnskap, er dette overkommelig, selv om det er krevende. Men mange har kanskje liten eller ingen skolegang fra før, og noen er til og med analfabeter.

Det nye norskkravet vil dermed særlig ramme dem som kommer fra land der de er nektet skolegang, for eksempel kvinner og funksjonshemmede. Mange har altså ikke forutsetningene til å nå B1, mener Stava.

– Vi hadde forventet bedre av Jan Tore Sanner. Skolenes landsforbund kan nesten ikke tro at dette er sugd av eget bryst. Vi mistenker, kort sagt, at andre i regjeringen står bak forslaget, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.