Lover å brøyte vei for en tillitsreform i skolen

Det er behov for en tillitsreform i skoleverket, for å styrke den norske modellen og for å stanse maktforskyvningen som svekker velferdsstaten og demokratiet, sier forbundsleder Anne Finborud.

22. august 2019

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: Skolenes landsforbund)

Torsdag innledet lederen i Skolenes landsforbund om «Skolereform og tilliten til norsk skole» på en regional konferanse i Fredrikstad torsdag, i regi av flere LO-forbund og LOs distriktskontor i Østfold.

– Det er behov for en tillitsreform i hele offentlig sektor. Ja, vi har et tett samarbeid med Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fagforbundet på dette området. Vi trenger et oppgjør med Høyre-ideologien om målstyring og New public management som styringsform, et oppgjør som er i startgropa. Skolenes landsforbund lover å brøyte vei for en tillitsreform i skolen, sa forbundsleder Anne Finborud i sin innledning.

Skolen og hele den offentlige sektor er i dag styrt etter prinsippene fra New public management, understreket Anne Finborud.

– Dette har ført til en ensretting av undervisningen med fokus på kunnskap som kan testes, veies og måles og det stjeler både tillit og motivasjon fra de ansatte. Styringsformen har ført til at lærerne blir detaljstyrt og fokus flyttes bort fra elevenes utvikling. Det blir tatt kvelertak på lærernes profesjonelle virke og elevene blir skadelidende. Lærerne må gis tillit til å gi opplæring etter nasjonale læreplaner. Det må gis tillit til at lærerne vet best hvilke valg av arbeidsmetoder i opplæringen som passer best. Tillit må gis også andre yrkesgrupper.

– En tillitsreform betyr tillit til lærernes kompetanse for at elevene skal få et bedre opplæringstilbud, og den må på plass i offentlig sektor, sa Anne Finborud.