Løsning i statsoppgjøret

Tidlig torsdag morgen aksepterte partene i hovedtariffoppgjøret i staten det siste tilbudet fra arbeidsgiver. Dermed blir det ingen streik i staten.

15. oktober 2020

Runar Nørstad

Egil André Aas, leder i LO Stat. (Foto: SL)

For de organiserte i LO Stat gis det et generelt tillegg til alle på mellom 1.321 og 5.753 kroner. Totalrammen er i tråd med frontfaget og tilleggene gis fra 1.10.2020.

– Vi kommer ut med et resultat der vi får et generelt tillegg til alle, men hvor fordelingsprofilen er skuffende. Det må vi bare konstatere. Jeg er skuffet over at staten ikke tar mer ansvar for sine lavest lønte og for likelønn, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Aas sier at det var en helhetsvurdering som endte med at forhandlingsutvalget til slutt sa ja til tilbudet fra staten.

– Vi er skuffet over totalen, men samtidig må vi ikke glemme at statens innledende tilbud var 0 kroner. Nå får alle et tillegg, sier Egil André Aas.

At lønna gis som et generelt tillegg og at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger, er noe Aas er tilfreds med.

Han sier at årets forhandlinger har vært helt spesielle.

– Vi er i en uoversiktlig situasjon for landet, med pandemi og stor økonomisk usikkerhet. Dette er et bakteppe som skaper et ekstra alvor for alle parter i oppgjøret. Vi har gjennom denne meklingen bidratt til et ansvarlig oppgjør.

For LO Stat har det også vært viktig å få inn forpliktende formuleringer på områder som likelønn og bærekraft og miljø. Det fikk de til.

Låneramma i Statens pensjonskasse økes til 2,3 millioner kroner.

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant de om lag 40.000 medlemmene i forbundene i LO Stat, inkludert Skolenes landsforbund.

Her er den nye lønnstabellen, per 1. oktober 2020