– Lønnstillegg skal gis sentralt og kollektivt

– Lik lønn for likt arbeid er en av arbeiderbevegelsens grunnpilarer. Det er noe vi i Skolenes landsforbund kommer til å kjempe for hele tiden. Derfor er det uforståelig at Utdanningsforbundet vil øke lønnsforskjellene blant lærerne, sier nestleder Terje Moen.

6. mars 2019

Runar Nørstad

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)
Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener at lærerne må godta større lønnsforskjeller om man skal lykkes med å rekruttere flere kvalifiserte lærere inn i skolen. Det uttalte Handal til utdanningsnytt.no mandag. Helt konkret foreslår Handal at kommunene tilbyr høyere lønn ved tilsetting – selv om det kan bety at nytilsatte vil tjene like mye, eller mer, enn lærere som allerede er tilsatt.

Det har fått Skolenes landsforbund til å reagere.

– Skolenes landsforbund vil motsette seg enhver satsing på økt, individuell lønnsdannelse. En slik satsing vil undergrave vårt krav om at lønnstillegg skal gis sentralt og kollektivt, sier nestleder Terje Moen.

I et innlegg på Facebook tirsdag kveld, argumenterer Steffen Handal for «å bruke en avtaletekst som også er undertegnet av SLs egne folk.» Handal viser til hovedtariffavtalen i KS, pkt. 4.2.3., som åpner for å bruke økt lønn ved tilsetting.

– Det at det finnes muligheter betyr ikke alltid at det er lurt å bruke dem. Skolenes landsforbund har overhodet ikke noen strategi på å bruke denne bestemmelsen for å øke lønnsforskjellene mellom lærere. Det er stor forskjell på å bruke en slik bestemmelse for å rekruttere i enkelttilfeller, og på å bruke den i et konkurranseøyemed. Ønsker man lærerne tilbake til skolen, er ett av forslagene til Skolenes landsforbund å øke lønna til hele yrkesgruppen. Denne kampen tar vi gjerne sammen med Utdanningsforbundet i tariffoppgjørene, sier Terje Moen.

– At nytilsatte skal få høyere lønn, vil virke demotiverende for de som har vært lenge i skolen. Hvorfor akkurat denne gruppen skal få høyere lønn ved tilsetting, er uforståelig for Skolenes landsforbund, fortsetter han.

Nestlederen minner om at små lønnsforskjeller er en forutsetning for den norske modellen.

– Dette må være det bærende prinsipp i lønnsforhandlingene. Da kan vi ikke akseptere at noen grupper stikker av. I dette tilfelle nytilsatte lærere, slik Utdanningsforbundet foreslår, sier Moen.

KS mener Steffen Handal gjør klokt i å minne kommunene om å bruke lønn mer aktivt for å lokke til seg flere lærere, ifølge utdanningsnytt.no. Også det har fått Skolenes landsforbund til å reagere.

– Problemet for mange kommuner er jo å få tak i lærere i det hele tatt. Hva da med de mange kommunene som ikke har råd til å være med på denne lønnsgaloppen? Når KS omfavner en uttalelse om at det er en god idé å bruke bestemmelsen i hovedtariffavtalen, er det all grunn til å være på vakt. KS er ikke kjent for å anbefale løsninger som medfører økte kostnader for kommunene, sier Terje Moen.

– Vi ønsker at alle elever i hele Norge skal få utdannede lærere. Vi ønsker ikke en konkurranse mellom kommuner som medfører økte lønnsforskjeller blant lærerne, understreker nestlederen.