– Lønnstillegg skal gis sentralt og kollektivt

– Lik lønn for likt arbeid er en av arbeiderbevegelsens grunnpilarer. Det er noe vi i Skolenes landsforbund kommer til å kjempe for hele…

6. mars 2019

Runar Nørstad

– Lik lønn for likt arbeid er en av arbeiderbevegelsens grunnpilarer. Det er noe vi i Skolenes landsforbund kommer til å kjempe for hele tiden. Derfor er det uforståelig at Utdanningsforbundet vil øke lønnsforskjellene blant lærerne, sier nestleder Terje Moen.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener at lærerne må godta større lønnsforskjeller om man skal lykkes med å rekruttere flere kvalifiserte lærere inn i skolen. Det uttalte Handal til utdanningsnytt.no mandag. Helt konkret foreslår Handal at kommunene tilbyr høyere lønn ved tilsetting – selv om det kan bety at nytilsatte vil tjene like mye, eller mer, enn lærere som allerede er tilsatt.

Det har fått Skolenes landsforbund til å reagere.

– Skolenes landsforbund vil motsette seg enhver satsing på økt, individuell lønnsdannelse. En slik satsing vil undergrave vårt krav om at lønnstillegg skal gis sentralt og kollektivt, sier nestleder Terje Moen.

I et innlegg på Facebook tirsdag kveld, argumenterer Steffen Handal for «å bruke en avtaletekst som også er undertegnet av SLs egne folk.» Handal viser til hovedtariffavtalen i KS, pkt. 4.2.3., som åpner for å bruke økt lønn ved tilsetting.

– Det at det finnes muligheter betyr ikke alltid at det er lurt å bruke dem. Skolenes landsforbund har overhodet ikke noen strategi på å bruke denne bestemmelsen for å øke lønnsforskjellene mellom lærere. Det er stor forskjell på å bruke en slik bestemmelse for å rekruttere i enkelttilfeller, og på å bruke den i et konkurranseøyemed. Ønsker man lærerne tilbake til skolen, er ett av forslagene til Skolenes landsforbund å øke lønna til hele yrkesgruppen. Denne kampen tar vi gjerne sammen med Utdanningsforbundet i tariffoppgjørene, sier Terje Moen.

– At nytilsatte skal få høyere lønn, vil virke demotiverende for de som har vært lenge i skolen. Hvorfor akkurat denne gruppen skal få høyere lønn ved tilsetting, er uforståelig for Skolenes landsforbund, fortsetter han.

Nestlederen minner om at små lønnsforskjeller er en forutsetning for den norske modellen.

– Dette må være det bærende prinsipp i lønnsforhandlingene. Da kan vi ikke akseptere at noen grupper stikker av. I dette tilfelle nytilsatte lærere, slik Utdanningsforbundet foreslår, sier Moen.

KS mener Steffen Handal gjør klokt i å minne kommunene om å bruke lønn mer aktivt for å lokke til seg flere lærere, ifølge utdanningsnytt.no. Også det har fått Skolenes landsforbund til å reagere.

– Problemet for mange kommuner er jo å få tak i lærere i det hele tatt. Hva da med de mange kommunene som ikke har råd til å være med på denne lønnsgaloppen? Når KS omfavner en uttalelse om at det er en god idé å bruke bestemmelsen i hovedtariffavtalen, er det all grunn til å være på vakt. KS er ikke kjent for å anbefale løsninger som medfører økte kostnader for kommunene, sier Terje Moen.

– Vi ønsker at alle elever i hele Norge skal få utdannede lærere. Vi ønsker ikke en konkurranse mellom kommuner som medfører økte lønnsforskjeller blant lærerne, understreker nestlederen.

Relevante lenker
SL: Fylkesledere tar avstand fra Utdanningsforbundets nye lønnspolitikk

Skolenes landsforbund på Facebook!