Debatt: Lønnsoppgjøret: Nå må vi stå mest mulig samlet

DEBATT: Skolenes landsforbund advarer mot å skape kunstige konflikter som svekker fagbevegelsen. Nå må vi stå mest mulig samlet, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker.

3. februar 2022

Mette Johnsen Walker

Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund mener det er uheldig at mediene prøver å lage kunstige motsetninger mellom enkelte LO-forbund og Unio i tariffpolitikken. (Foto: SL)

Innlegget sto først på trykk i FriFagbevegelse (02.02.22)

Unio kom med et utspill der de mente offentlig sektor burde få mer enn frontfaget. At ikke alle LO-forbund umiddelbart omfavnet dette, blir framstilt som om man er uenige. Det er ikke riktig, men vi i Skolenes landsforbund vil gjerne ha tallene på bordet før vi utformer krav. Våre krav skal være basert på fakta, ikke antakelser.

Fjorårets mellomoppgjør endte med en anslått ramme på 2,7 prosent i frontfaget. Det var ikke til hinder for at vi krevde 3,2 prosent i KS-området. Så det å stille høyere krav enn frontfaget, er ikke fremmed verken for oss eller de andre forbundene i LO Kommune.

Det gjør vi gjerne igjen, men først må vi vite om anslaget for frontfaget i forrige oppgjør traff blink, eventuelt hvor mye mer eller mindre de fikk. Vi må vite om vi traff blink på 2,8 prosent, og vi må vite hva prisstigningen var. Vi må i tillegg vite hva anslått prisstigning for i år blir. Og til slutt må vi vite hva kravet fra frontfaget blir. Kanskje vi også får resultatet fra frontfaget.

FriFagbevegelse har dessverre ikke vært noe unntak når det gjelder medier som prøver å skape kunstige motsetninger. I nevnte utspill fra Unio sier Steffen Handal:

– De med lavest utdanning skal ikke betale for at de med lengre utdanning skal få mer. Det er også derfor vi trenger en større ramme i år, for å ta helt nødvendige grep.

Men overskriften i FriFagbevegelse til denne saken var:

«Lærere og sykepleiere krever å få høyere lønnsvekst enn arbeidere i industrien».

Overskriften er altså direkte misvisende i forhold til hva Unio faktisk sier.

Vi skjønner at media ønsker konflikt. Det er konflikter som selger. Men til dels kunstig skapte konflikter er ingen styrke for fagbevegelsen. Mye tid og frustrasjon går med til å diskutere oppkonstruerte problemstillinger, når vi heller burde se på hva som forener oss.

Et intervju med undertegnede i Utdanningsnytt har ført til lignende misvisende overskrifter og ingress. Sitatene i saken er korrekte, men de blir tatt ut av sin sammenheng. Og selv om vi fikk endret både overskrift og ingress flere ganger, så ble det fortsatt feil. I skrivende stund står det:

«Skolenes landsforbund støtter Fellesforbundet:

– Vil ha faktatall på bordet før det stilles krav.»

Da Unio ba om at årets tariffoppgjør blir brukt for å gi et ekstra lønnsløft for offentlig sektor, satte Fellesforbundet foten ned. – Jeg forstår Fellesforbundet godt, sier leder i Skolenes landsforbund, Mette Walker.»

Og videre heter det:

«Dermed får ikke Utdanningsforbundets leder og forhandlingsleder i Unio, Steffen Handal, drahjelp av lærernes fagforbund i LO, Skolenes landsforbund (SL).»

Det at vi forstår Fellesforbundets leder og at vi vil ha tallene på bordet før vi konkretiserer krav, blir her til at vi er imot forslaget til Unio. Og det er altså ikke riktig. Vi vil bare ha tallene før vi konkluderer.

Skolenes landsforbund mener at vi har store nok utfordringer med våre arbeidsgivere. Vi trenger ikke å skape kunstig uenighet mellom forbundene og bruke kreftene på det. Når tallenes tale er klar, er vi også klare til å diskutere både rammas størrelse og innretning med hvem som helst, også Unio.

Jo mer vi klarer å bli enige om, jo større er sjansene for gjennomslag. Sammen er vi sterke!