Lønnsoppgjøret for FUS-barnehager i havn

Det er enighet i lønnsoppgjøret 2022 for FUS-barnehager. Det ble et økonomisk resultat på linje med barnehagesektoren ellers og en innføring i Fellesordningen for AFP fra 2024.

11. januar 2023

Runar Nørstad

Etter tre dagers forhandlinger er det enighet i lønnsoppgjøret 2022 for FUS-barnehager. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Fagforbundet forhandlet sammen med Utdanningsforbundet og Delta, og en samlet arbeidstakerside er fornøyd med et økonomisk resultat på linje med sammenliknbare virksomheter.

Resultater på pensjon i korte trekk:

  • Fellesordningen innføres fra 1.1.24 for 69-kullet og yngre
  • Lønnskompensasjon videreføres til man kvalifiserer til AFP
  • 68-kullet og eldre beholder tidligpensjons-AFP og lønnskompensasjon

En del ansatte fikk en lønnskompensasjon i 2017 i forbindelse med endringene i tjenestepensjonen. Denne lønnskompensasjonen videreføres også for de som får privat AFP, fram til de kvalifiserer til uttak av AFP fra Fellesordningen.

FUS er en privat barnehagekjede med om lag 180 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager.

Les mer og se protokoll her (fagforbundet.no)

Lønnsoppgjøret for FUS-barnehager i havn
Forhandlingslederne, fra venstre: Eli Sævareid (FUS), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet) og Christine Svendsen (Delta). (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)