LO vil høre din historie!

LO ønsker å høre din historie fra dagens arbeidsliv, et arbeidsliv der midlertidighet, ulovligheter og arbeidstidsordninger går ut over familieliv og fritid. 

2. februar 2015

LOM-admin

LO ønsker å høre din historie fra dagens arbeidsliv, et arbeidsliv der midlertidighet, ulovligheter og arbeidstidsordninger går ut over familieliv og fritid.