– LO skal gi forbundene drahjelp i vervearbeidet

– Skal LO fortsette å være den klart største kraften i norsk arbeidsliv, må vi rekruttere flere med høyere utdanning, inkludert lærere. Og LO skal gi forbundene drahjelp, lover LOs førstesekretær Julie Lødrup.

22. oktober 2019

Runar Nørstad

Julie Lødrup, LOs førstesekretær (t.v.), har ansvaret for "LO for alle"-prosjektet. Her sammen med SLs prosjektsekretær Runa Næss Thomassen i forbindelse med landsstyremøtet på Sørmarka. (Foto: SL)

I januar 2020 lanseres kampanjen «LO for alle» – en treårig kampanje der LO har som mål å organisere flere lærere, sykepleiere, ingeniører, byråkrater og forskere. Ni forbund skal delta, inkludert Skolenes landsforbund. Det samlede målet er 15.600 nye medlemmer i løpet av tre år, ifølge frifagbevegelse.

Størst i alle yrkesgrupper

Bakgrunnen for den nye vervekampanjen er rett og slett at stadig flere tar høyere utdanning, og LO vil i større grad fremstå som en relevant aktør for disse – i en tid der den tradisjonelle arbeiderklassen krymper.

­­– Dersom man ikke lykkes med å nå ut til flere med høyere utdanning, vil det være vanskelig å opprettholde LOs posisjon i norsk arbeidsliv. Alternativet er et svekket LO, sa Julie Lødrup, LOs førstesekretær, til landsstyret i Skolenes landsforbund tirsdag.

– Det er viktig å ha i bakhodet at LO allerede har veldig mange medlemmer med høyere utdanning innenfor alle yrkesgrupper. Men vi skal bli bedre på det og mer fokusert på det. Nå er målet at vi skal bli størst i alle yrkesgrupper, i alle bransjer, i alle sektorer og på alle utdanningsnivåer, fortsatte Lødrup.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LOs førstesekretær Julie Lødrup innleder om «LO for alle»-kampanjen for landsstyret i Skolenes landsforbund, på Sørmarka tirsdag. (Foto: SL)

– Skal ikke gjøre jobben alene

LOs førstesekretær var invitert til landsstyret for å redegjøre for «LO for alle», med mål om å få landsstyret til å få et eierforhold til vervekampanjen. Det klarte hun til fulle, selv om flere av landsstyremedlemmene uttrykte skepsis til kampanjen, fordi de fryktet at SL ville bli stående alene med rekrutteringsarbeidet og at LO har for stort fokus på å løfte de lavtlønte.

Julie Lødrup forsikret i sin oppsummering at «LO for alle» er en felles vervekampanje der LO fra sentralt hold skal bidra med drahjelp til forbundene i form av blant annet kampanjemateriell og faglig støtte underveis.

– Ja, hele LO skal bidra til å løfte kampanjen. I tillegg er det viktig at hele forbundet bidrar, også fylkene, for at vi skal oppnå gode resultater. LO for alle må, slik dere skriver i vedtaket, ha en lokal forankring.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund etterlyser et tettere samarbeid med LO, for blant annet å verve flere medlemmer. (Foto: SL)

SL: Prosjektet må bli allemannseie

Forbundsleder Anne Finborud forventer at LO allerede fra kampanjestart bidrar til å få fokus på medlemsgruppen Skolenes landsforbund representerer.

– Målsettingen må være at LO og forbundene framstår som attraktive, altså de beste alternativene, når folk med høyere utdanning skal velge fagforbund. Som vi så i debatten, har landsstyret store forventninger til prosjektet. Dette skal vi få til sammen, men LO må være villig til å forandre sitt image utad. Får å få det til, må SL og LO samarbeide og jobbe enda tettere sammen. Vi må inspirere hverandre til å bli bedre, sa Finborud fra talerstolen.  

«Landsstyret forventer at fylkeslagene setter kampanjen LO for alle på dagsorden og lager lokal tiltaksplan slik at prosjektet blir allemannseie. Fylkesstyrene bør også vurdere konkrete mål for medlemsvekst i eget fylke,» heter det i vedtaket fra landsstyret. Forbundsleder Anne Finborud forventer at LO gjør det samme:

– Innkall alle LOs distriktssekretærer og de dere har ute i apparatet til et kick off, hvor dere krever at de skal ta initiativ overfor våre medlemmer lokalt og hjelpe dem med vervearbeidet. Å bygge lokale allianser er viktig i arbeidet med å rekruttere flere med høyere utdanning.

SL har fått egen prosjektsekretær

For å nå målsettingen om å øke organisasjonsgraden i offentlig og privat sektor, bidrar LO, i samarbeid med forbundene, med midler til opprettelsen av 11 nye stillinger som prosjektsekretær. Skolenes landsforbund er tildelt en av disse stillingene, og har ansatt Runa Næss Thomassen (29), som for øvrig gjester landsstyret.

Fra nyttår starter hun jobben med å gjøre forbundet mer attraktivt for de med høyere utdanning samt blant landets studenter.