Lihkku beivviin sámi álbmogii!

I dag har samene nasjonaldag. Vi gratulerer med dagen! HØR PODKAST: Hva må til for å styrke samiskopplæringen?

6. februar 2022

Runar Nørstad

(Podkasten finner du nederst i saken) 

At 6. februar er samenes nasjonaldag ble vedtatt på Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Det er betydelige mangler i opplæringen i og på samisk, både når det gjelder læremidler, antall lærere og fjernundervisning, noe Riksrevisjonen påpekte i november 2019

Skolenes landsforbund mener Stortinget og Sametinget må være seg sitt ansvar bevisst og sørge for nok midler slik at alle samiske barn får de læremidlene og den opplæringen de har krav på.

Vi kan ikke akseptere at økonomi diskriminerer opplæringen til samiske barn.

Lihkku beivviin sámi álbmogii! Til lykke med dagen til det samiske folk!

Les mer om samenes nasjonaldag her (Wikipedia)