Levedyktig ungdomsskolereform betinger midler

Skal en ungdomsskolereform være levedyktig, må det følge med nødvendige midler. Det er den klare beskjeden til stortingsrepresentant Øystein Mathisen (Ap) fra forbundsstyret i Skolenes landsforbund.

10. februar 2022

Runar Nørstad

Stortingsrepresentant Øystein Mathisen (Ap) gjestet forbundsstyret i Skolenes landsforbund torsdag. (Foto: SL)

Arbeidet med å definere innholdet i en ungdomsskolereform pågår for fullt blant flere politiske partier på Stortinget.

Skolenes landsforbund skal bidra til å påvirke innholdet i reformen i den retningen grasrota er mest hensiktsmessig.

For å være best mulig rustet i dette arbeidet, gjestet stortingsrepresentant Øystein Mathisen (Ap) forbundsstyret torsdag for å innlede om partiets arbeid med reformen, og ikke minst få innspill til hva en så viktig reform skal inneholde. Mathisen sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

Mer praktisk og variert skoledag

Høyre leverte i fjor høst et representantforslag om en helhetlig ungdomsskolereform.

Forbundet mener i sitt høringssvar at Høyre taler med flere tunger i forslaget, fordi det snakkes varmt om betydningen av praktiske ferdigheter samtidig som man enser en klar undertone med tanke på partiets akademiske menneskesyn. 

Les høringssvaret fra forbundet her

Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over regjeringsmakten, ble det klart at også den nye regjeringen vil ha en ungdomsskolereform. Den skal føre til en mer praktisk og variert skoledag for elevene, ifølge Øystein Mathisen som har vært saksordfører for Høyre-forslaget.

Styrke laget rundt eleven

I sin innledning til forbundsstyret, pekte han på en rekke utfordringer – blant annet at mange elever sliter med motivasjonen allerede tidlig i ungdomsskolen, noe som speiler frafallet i videregående skole. Han vektla også utfordringene relatert til psykisk helse, og behovet for å styrke laget rundt eleven.

– I en ungdomsskolereform, må lærerne innvilges mer tillit til å utøve metodefriheten, sa Mathisen.

Et engasjert og unisont forbundsstyre ga Øystein Mathisen beskjed om at Skolenes landsforbund ønsker en ungdomsskolereform velkommen, men stilte ett klart krav: En slik reform må ikke settes i gang uten at det er politisk vilje til å ta de kostnadene reformen vil påløpe skolen.

Forbundet ser fram til et videre samarbeid fram mot en reform av ungdomstrinnet.

PS! Stortinget behandlet tirsdag forslaget fra Høyre, og fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen i sitt varslede arbeid med en helhetlig ungdomsskolereform vektlegge endringer som skal bidra til å øke elevenes motivasjon, læring og trivsel og styrke den praktiske læringen, og videre at regjeringen inkluderer sektoren tett i arbeidet.»

Relevante lenker
SL: Skolenes landsforbund hilser en ungdomsskolereform velkommen (høring på Stortinget)