Leken må tilbake i skolen

DEBATT: Det er på høy tid at seksårsreformen evalueres. Jeg er glad for at opposisjonen krever mer utetid og lek i første klasse.  …

3. april 2018

Runar Nørstad

Barn. Lek

DEBATT: Det er på høy tid at seksårsreformen evalueres. Jeg er glad for at opposisjonen krever mer utetid og lek i første klasse.

 

Leserinnlegg signert Guri Benjaminsen, lærer ved Haraldreina skole, Stjørdal, og tillitsvalgt i Skolenes landsforbund. Innlegget står også på trykk i Adresseavisen.

 

Guri Benjaminsen.

Jeg har jobbet i skolen siden 2000, og har utelukkende undervist på småskoletrinnet. Mine erfaringer fra klasserommet, er at det store fokuset på kunnskap og kompetansemål gjør at flere elever sliter, og de sliter tidligere i skoleløpet enn tidligere. De som ikke mestrer, mister raskt motivasjonen til å lære.

Senterpartiet har fremmet et representantforslag om evaluering av seksårsreformen, som får støtte av SV, Ap og KrF, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Å utsette skolestarten er ikke aktuelt. I stedet vil partiene ha endringer på første trinn: De minste elevene skal ikke ha lange dager bak en pult i klasserommet.

Det er på høy tid at denne reformen evalueres. Jeg er glad for at opposisjonen krever mer utetid og lek i første klasse. Lærerne må i tillegg få større handlefrihet til å legge opp undervisningen, som i dag er for teoritung. Hva med å gjøre undervisningen mer praktisk og variert?

Mange elever, spesielt gutter, er ikke moden for stillesittende arbeid i 1. klasse. De er bygget for aktivitet og lek.

Mange elever, spesielt gutter, er ikke moden for stillesittende arbeid i 1. klasse. De er bygget for aktivitet og lek.

Som førskolelærer vet jeg at lek er viktig for barn. Det er derfor uheldig at leken har blitt presset ut av skolen. Leken skal liksom være forbeholdt barnehage, SFO og friminuttene.

Da 6-åringene kom inn i skolen, i 1997, skulle pedagogikken fra barnehagen gjennomsyre skoledagen. Det som skulle være en reform på de yngste elevenes premisser, har underveis blitt til noe ganske annet. Jeg er ikke uenig i at 6-åringene skal være på skolen, men vil ha leken tilbake. Det betyr at det ikke må presses inn mer fag i den tiden som er.

Leken gir elevene det de trenger for å lykkes med læring, og i det sosiale samspillet med andre barn. Lek er ikke et fag, men et mål i seg selv. Lek skal være noe som barnet selv ønsker og skal være frivillig.

Økt fokus på lek gjør at flere elever kan lykkes i skolen. Da må krav og timetallet gi rom for leken.

Husk også at elevene som starter i 1. klasse i dag bruker fritiden på en helt annen måte enn tidligere. Elevene bruker mer tid på spill på ulike digitale plattformer og har dermed færre muligheter til sosialt samspill, lek ute/inne og fysisk aktivitet. Gjennom å sette mer fokus på lek, vil flere elever få oppleve mestring i tillegg til å få økt sin sosiale kompetanse i samspill med andre.

Betydningen av sosial kompetanse bør stå sentralt når landets politikere skal evaluere seksårsreformen.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen