Landsstyret i Skolenes landsforbund har vedtatt at landsmøtet i 2021 skal avvikles i Sarpsborg i perioden 13.- til 16. april.

Bildetekst:  SL Østfold, med fylkesleder Jeanine Norstad i spissen, «vant» kampen om å arrangere landsmøtet i 2021, i Sarpsborg. Her sammen med fylkesledene i Akershus og Buskerud, Øyvind Wiksaas (t.v.) og Paul Gep. De tre fylkene utgjør fra 1. januar 2020 SL Viken. (Foto: SL) 

Det var to «søkerfylker» til å arrangere landsmøtet, Akershus og Østfold. Tatt i betraktning at Akershus, Østfold og Buskerud blir ett fylke (Viken) fra 1. januar 2020, handlet de to søknadene i realiteten om sted i Viken for avvikling av landsmøtet.

Valget falt på Østfold og Sarpsborg. Fylkesleder Jeanine Norstad mener landsstyret gjorde et klokt vedtak for å synliggjøre et stort og slagkraftig SL Viken.

– Det er likevel viktig for dagens SL Østfold å markere at fylkessammenslåingen