– Lærerne er slitne og redde

Veilederne om smittevern ivaretar ikke voksenmiljøet i skoler og barnehager, noe som er en kjempeutfordring for de ansatte, mener Skolenes landsforbund. – Stadig flere av våre medlemmer melder at de er slitne og redde, sier fungerende forbundsleder Terje Moen.

19. november 2020

Runar Nørstad

Stadig flere lærere sier at de er slitne og frykter for å bli smittet, og de etterlyser et tydeligere regelverk. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Både på nasjonalt plan og på lokalt plan tar myndighetene til dels drastiske tiltak i bruk for å hindre smittespredning, uten at dette berører skoler og barnehager i særlig grad.

Skolenes landsforbund er bekymret over at grunnskoler og barnehager skal drive som før, med begrunnelsen fra helsetoppene om at barn og unge i liten grad blir smittet, og at de ikke smitter andre.

Ansatte frykter å bli smittet

– Det er i hvert fall mantraet vi har hørt fra dag én. Ingen innsamlede fakta har siden klart å rokke ved denne tesen. At vi har langt over 400 smittede ansatte i skoler og barnehager, og at vi daglig leser om stadig nye skoleklasser som blir sendt i karantene, blir enten oversett eller ignorert. Mange av våre medlemmer tar kontakt og sier at de er slitne og frykter å bli smittet, sier Terje Moen, fungerende forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Ansatte som ser smitten spre seg fra skole til skole og fra barnehage til barnehage har stadig vanskeligere for å akseptere denne «sannheten», ifølge Moen.

– Skolenes landsforbund krever nye tiltak basert på det som skjer ute i skoler og barnehager. Smittevernveilederne må oppdateres til et «føre var»-nivå og tilpasses det som skjer i virkeligheten. Å vente med tiltak til katastrofen er et beviselig faktum, må ut som et bærende prinsipp. Det er ikke slik vi bekjemper smittespredning.

Arbeidsgivers plikt til å registrere

Terje Moen understreker at arbeidsgiver alltid har hatt en plikt å registrere om ansatte har vært utsatt for noe som er eller kan være helsefarlig til Arbeidstilsynet, og det er ikke noe unntak for korona.

– Et virus som dette skal registreres som en «biologisk trussel», og alle ansatte som eksponeres for korona skal registreres slik. På samme måte som at kjemiske midler eller vold kan ha langsiktige effekter som vi ikke umiddelbart er klar over, kan korona potensielt også ha det.

– Får ansatte helseutfordringer i fremtiden, er det essensielt at man da har all informasjon til hva som kan være årsaken bak. Dette handler om grunnleggende arbeidsrettigheter, fortsetter Moen.

Vil ha tydelig regelverk

Skolenes landsforbund ber myndighetene vurdere forslagene til en uavhengig ekspertgruppe som blant annet foreslår minimum 1,5 meter avstand, at kohortene skal være mindre, tidligere juleferie, og at man skal unngå gym og sang innendørs.

– Medlemmene våre etterlyser tydeligere regler. Dette har vi frontet i dialog med myndighetene, men ikke fått helt gjennomslag for. Når vi ber om at disse alternative forslagene blir vurdert, er det fordi vi ønsker bedre gjennomslag for medlemmenes ønsker, sier Terje Moen.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen