– Læreren må få avgjøre mobilbruken

Utdanningsdirektoratet anbefaler i en veileder at mobiltelefonen skal ut av klasserommene. Skolenes landsforbund er for en nasjonal regulering av mobiletelefon i skolen, men mener det likevel skal være opp til læreren å avgjøre bruken.

7. februar 2024

Runar Nørstad

Mobilbruk i skolen.
Hvis mobilen inngår i et pedagogisk opplegg, må det være opp til læreren å avgjøre bruken – noe som også vil passe inn i en tillitsreform, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Om noen lærere bruker mobiltelefon som et redskap til å nå målene i skolen, for eksempel i et pedagogisk opplegg, skal ikke den døren være lukket. Dette passer også inn i en tillitsreform, mener Skolenes landsforbund.

– Vi har tillit til at våre medlemmer og kollegaer ute i de tusen klasserom vet når mobilen er et pedagogisk verktøy og når den er en underholdningsmaskin. Vi ønsker å bevare læreres autonomi i alle skoleslag, og håper at de lokale tilpasningene tar dette med inn i sitt arbeid, sier forbundssekretær Lene Bakkedal.

Regjeringen anbefaler null mobilbruk hele skoledagen i barne- og ungdomsskoler, og i skoletimene på videregående skoler, ifølge en pressemelding.

Gratisprinsippet i fellesskolen

Skolenes landsforbund minner om at skolen har et dobbelt oppdrag: Dannelse og utdannelse.

– Å forby mobilen i skoletiden, tar ikke bort alt det som skjer på mobilen som ikke er bra. Barn og unge lever sitt liv digitalt i dag. Vi kan like det eller ikke, men vår oppgave er å lære elevene å bruke mobilen, sier Lene Bakkedal.

Med en anbefaling om mobilforbud, er det nå desto viktigere å huske på å snakke om kritisk tenkning, hvordan algoritmer fungerer og hva mobilen gjør med samfunnet vårt, understreker hun.

– Det er viktig å ta vare på gratisprinsippet i fellesskolen, og vi i Skolenes landsforbund ser at dette er et viktig prinsipp for grunnlaget om forbud mot mobiltelefon i skolen. En kan ivareta gratisprinsippet ved at skolene har mobiltelefoner som kan brukes av elever som av en eller grunn ikke har med seg mobil på skolen.

Åpne og grundige diskusjoner om bruk

Utdanningsdirektoratet (Udir) har, på oppdrag fra kunnskapsministeren og regjeringen, laget en veileder om regulering av mobiltelefoner og smartklokker.

Gjennom § 9A – 10, ordensreglementet i opplæringsloven, anbefaler de at skoleeier strengt regulerer elevenes tilgang til mobil og smartklokker. Årsaken til at det er skoleeier som bør stå for reguleringen, er for å få en likhet i kommunens skoler.

Til tross for dette, poengterer veilederen at det må være en involverende prosess der det er åpne og grundige diskusjoner med både lærere, elever og foreldre. Dette er fordi anbefalingen griper inn i forholdet mellom nasjonal styring, lokalt selvstyre og selvbestemmelse.

Prinsippene som Udir har bygget på, er særlig gratisprinsippet i norsk skole. De poengterer at private mobiler ikke skal være en del av skolens læringsteknologi. I tillegg til et «føre var»-prinsipp, fordi enhetene kan føre til utrygge skolemiljø med krenkelser og mobbing.

Derfor sier veilederen at skolene skal ha ekstra voksentilsyn i friminuttene, i tillegg til å fremme sosiale arenaer og aktiviteter. De ønsker søkelys på det viktige arbeidet med skolemiljøet, og mener at en streng styring av mobiltelefonbruk vil hjelpe til med dette.

Veilederen anbefaler altså en streng regulering i grunnskolen, både i undervisningstid og friminutt.

I videregående skole anbefaler den streng bruk i undervisningstiden, men ikke regulert i friminuttene. I tillegg får læreren et mandat her til å vurdere om det er et behov for å bruke den i undervisningen, fordi det er et sammensatt skoleslag med ulike utdanningsprogram.

Les hele anbefalingen og veilederen her (Udir.no)