Lærere som tilhører risikogruppene må skjermes

Mange befinner seg i risikogruppene for å bli syk av koronaviruset. Bør ansatte i skolen over 60 år holde seg hjemme?

16. mars 2020

Runar Nørstad

Bør lærere over 60 år oppholde seg på skolen, fordi arbeidsoppgavene krever at de er til stede? Eller skal de rett og slett beordres til hjemmekontor? (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Flere analyser av koronautbruddet viser at eldre mennesker har større risiko for å dø av virusinfeksjon enn folk i andre aldersgrupper. Også de i risikogrupper har større sannsynlighet for å bli mer alvorlig syke.

Skolenes landsforbund har fått flere spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte, som er opptatt av det samme spørsmålet: Bør ansatte i skolen over 60 år oppholde seg på skolen, fordi arbeidsoppgavene krever at de er til stede? Eller skal de rett og slett beordres til hjemmekontor?

Svaret er relativt enkelt, ifølge Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund:

– Eldre arbeidstakere og personer i risikogruppen skal ha hjemmekontor. De skal ikke beordres til å utføre oppgaver på arbeidsplassen. Stengingen av skoler og barnehager forutsetter at man har et godt partssamarbeid både i kommuner og på den enkelte arbeidsplass, slik at man får en god dialog og trygghet for den enkelte. Nå må alle samarbeide for å finne gode løsninger. Dette er ikke tiden for interessekamp, sier han.

Samfunnsansvar

Ett av spørsmålene, fra en tillitsvalgt, lyder slik: «Jeg har et medlem som er «annen ansatt» på skolen og som blir omdisponert til andre oppgaver. Hun er fleksibel og innstilt på å gjøre det hun kan, men stiller et betimelig spørsmål i lys av at hun nå skal jobbe med en elevgruppe som har uforutsigbar atferd. Hun er selv over 60 og har en mann i risikogruppen. Rektor er usikker på i hvilken grad hun kan si nei til omdisponeringen. Hva svarer jeg?»

– Alle lærere og andre ansatte i oppvekstsektoren er beredt til å ta det samfunnsansvaret som nå kreves. Det medfører at de er villig til å gjøre andre arbeidsoppgaver. Skolenes landsforbund forventer at arbeidsgiverne kjenner sin besøkelsestid og tar særlig hensyn til eldre arbeidstakere og andre som har vansker for å utføre spesielle arbeidsoppgaver. Dette gjelder selvfølgelig også for lærere som i sin husstand har familiemedlemmer som tilhører risikogruppene, sier Terje Moen.

Skolenes landsforbund forventer også at offentlige arbeidsgivere ikke permitterer sine arbeidstakere.

– Det er mange oppgaver som skal utføres i offentlig sektor fremover, understreker nestlederen.

Økt risiko for et alvorlig forløp

Ifølge Folkehelseinstituttet er det flere i samfunnet som har økt risiko for et alvorlig forløp av covid-19.

  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
  • Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Melby oppfordrer til hjemmekontor

Lørdag ba Skolenes landsforbund kunnskapsminister Guri Melby (V) gripe inn og beordre hjemmekontor for landets lærere som ikke er pålagt arbeidsoppgaver som krever at de er fysisk tilstede på jobb.

– Det er viktig at både rektorer og lærere følger retningslinjene fra Helsedirektoratet som sier at flest mulig skal jobbe hjemmefra. Både på skoler og andre arbeidsplasser skal flest mulig jobbe hjemmefra når arbeidsoppgavene ikke krever at de er til stede på jobben, sier Melby til NTB.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.