– Lærere må selv få avgjøre bruk av munnbind

Tiden er ute for myndighetenes anbefaling om ikke å bruke munnbind på skolen, mener Skolenes landsforbund. – Stadig flere lærere føler seg redde, og ønske å bruke munnbind i undervisningen. Da må de få lov til det, sier fungerende forbundsleder Terje Moen.

30. november 2020

Runar Nørstad

Lærere som ønsker å bruke munnbind i undervisningen skal få lov til det, mener Skolenes landsforbund. (Foto: SL) 

Per i dag anbefaler både Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet (Udir) at det ikke brukes munnbind i skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

– Stadig flere av våre medlemmer melder at de er slitne og redde. Våre tillitsvalgte i Bergen melder nylig om bekymrede lærere som ønsker å bruke munnbind i undervisningen, men får nei av Bergen kommune. Det er direkte uhørt, sier Terje Moen, fungerende forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Bergen kommune, Rune Nielsen, er skuffet over at kommunen ikke lar bekymrede lærere bruke munnbind.

– De ansvarlige i kommunen viser til Udir, som sier at ansatte i risikogrupper har rettighet til å bli vurdert for individuelt tilrettelagt arbeid, dersom de har legeerklæring. Det tolker jeg dithen at de ikke ønsker at lærere skal få bruke munnbind. Her overser kommunen en gylden mulighet til endelig å spille på lag med lærerne, men går i offsidefella nok en gang, sier Rune Nielsen.

Må dokumentere særlige behov

Etter at Skolenes landsforbund sendte ut en pressemelding om bruk av munnbind fredag, grep Bergens Tidende fatt i saken. I dagens avis (bak betalingsmur), vedgår Bergen kommune følgende:

«Kommunen har ikke juridisk rett til å nekte bruk av munnbind i undervisningssituasjon.»

– Kommunen har ikke juridisk rett til å nekte lærerne å bruke munnbind dersom det er særlige behov for det, sier Marius Arnason Bøe, direktør for etat for skole i Bergen kommune. 

– Hva skal til for at en lærer skal få bruke munnbind i undervisningen?

– Dersom det er særlige forhold knyttet til enkeltansattes helsesituasjon vil ulike tilretteleggingstiltak, herunder bruk av munnbind, bli vurdert lokalt og gjerne i samråd med den ansattes fastlege, svarer Bøe til BT i en e-post.

Fullmakten må ligge hos læreren

Problemet er at veilederne om smittevern ikke ivaretar voksenmiljøet i skoler og barnehager, noe som er en kjempeutfordring for de ansatte, mener fungerende forbundsleder Terje Moen.

– Myndighetens anbefaling om at det ikke brukes munnbind på skolen ble gitt tidligere i høst, på et tidspunkt der barn og ungdom i liten grad ble utsatt for smitte eller oppfattet som smittespredere. Nå viser det seg at hver fjerde som smittes i Oslo er i aldersgruppen seks til 19 år, altså i skolealder. Lærerne føler seg utrygge, ikke bare i Oslo, men over hele landet, sier Terje Moen.

Skolenes landsforbund krever at lærere innvilges tillit til å avgjøre bruk av munnbind selv med utgangspunkt i hvordan de oppfatter situasjonen på sin arbeidsplass.

– En lærer som ønsker å bruke munnbind av helsemessige eller trygghetssøkende årsaker, skal selvfølgelig få lov til det. Fullmakten til å avgjøre dette må ligge hos læreren, noe skolemyndighetene lokalt må legge til rette for. Nasjonale myndigheter må også få dette på plass i veilederne om smittevern, sier Terje Moen.

Pixabay-bilder er frigjort under denne lisensen