Lærer vant fram mot kommune

Oppsigelsen av Kirsti Ertshus er av Sør-Trøndelag tingrett kjent ugyldig. Læreren, som er medlem i Skolenes landsforbund, er tilkjent 50.000 kroner i erstatning.

27. januar 2019

Runar Nørstad

Kirsti Ertshus fikk medhold i Sør-Trøndelag tingrett, som slår fast at oppsigelsen av henne er ugyldig og at ufrivillig omplassering til en stilling som lærer på barnetrinnet er uriktig. (Foto: SL)"

Kirsti Ertshus var en av seks ansatte som ble plukket ut til en kartleggingssamtale i forbindelse med nedbemanningsprosessen ved Støren ungdomsskole i begynnelsen av april i 2018. Alle ble spurt om de kunne tenke seg å flytte over til en av barneskolene i kommunen, men ingen av dem ønsket det.

Tre av dem ble dermed oppsagt med virkning fra 31. august i fjor, inkludert Ertshus som har 24 års ansiennitet som adjunkt i opplæringssektoren i kommunen.

Hun opplevde prosessen med nedbemanning som feil og urettferdig, og besluttet å gå til sak mot Midtre-Gauldal kommune. Begrunnelsen for oppsigelsen av Ertshus var at barneskolene i kommunen hadde behov for den kompetansen hun hadde i form av kunst og håndverksfag og spes.ped., skriver Adresseavisen (betalingsmur).

– Går på selvtilliten løs

– Det er klart at en av og til må finne seg i å bli flyttet på når en er ansatt i en kommune, men det må jo foregå etter reglene i arbeidslivet. Jeg har blitt flyttet på en gang tidligere også, og det gjør noe med deg. En føler seg som en kasteball etter hvert, sier Ertshus til avisen.

– Det viste seg at kompetanselistene kommunen satt med, før utvelgelsen, var mangelfulle. Selv har jeg tatt videreutdanning etter råd fra rektor ved skolen, forteller Ertshus. Hun var en av dem med lengst ansiennitet, og den eneste som gikk rettens vei.

Hun har ikke jobbet på ungdomsskolen siden juni i fjor, men har hatt jevnlig kontakt med andre ansatte ved skolen.

– Jeg har fått mye støtte, og jeg har fått gjennomslag for at en kommune ikke bare kan ture frem som de vil. Det er så viktig for meg at jeg har blitt hørt. Og jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har jo selvsagt lurt på om det er meg det er noe galt med, men samtidig har jeg hele tiden fått så gode tilbakemeldinger. En sånn prosess går på selvtilliten løs, sier Kirsti Ertshus til Adresseavisen.

– Har satt grenser for styringsretten

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund, er svært glad for at dommen gir Ertshus jobben tilbake. Hun mener avtaleverket er tydelig om hvordan man skal gå frem ved overtallighet, og at de har slitt med å få kommunen til å følge gjeldende regler.

– Dommen er helt klar på at kommunen er bundet av å følge tariffavtalen ved overtallighet. Og kommunen har sett bort ifra ansiennitetsprinsippet. Ansatte med lang ansiennitet ble flyttet, mens ansatte med tre og fire års ansiennitet fikk bli. Dette ble opplevd som svært urettferdig. Derfor er vi veldig fornøyde med at dommerne enstemmig har satt grenser for styringsretten i denne saken, sier Finborud til Adresseavisen.

Midtre-Gauldal kommune mener utvelgelsen av Ertshus som en av flere som ble omplassert til annen skole, er saklig forankret i kompetansebehovet til skolene. Kommunen har besluttet å anke saken.