Lærer til stede i undervisningstimene!

At det skal være en lærer til stede i timene, er det viktigste i forslaget til ny opplæringslov. – Dette gjelder også for spesialundervisning, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

26. juni 2020

Runar Nørstad

Forbundssekretær Geir Allan Stava, saksbehandler for SLs høringsuttalelse om ny opplæringslov. (Foto: SL)

Et offentlig utvalg, ledet av Jon Chr. Fløysvik Nordrum, foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen er på høring, med høringsfrist 1. juli 2020.

Skolenes landsforbund synes Opplæringslovutvalget har gjort en god og grundig jobb.

– Vi føler at forbundet er blitt hørt i mange saker, spesielt der utvalget har brukt referansegruppen aktivt. Vi vil spesielt understreke viktigheten i utvalgets forslag om at det skal være lærer til stede i undervisningstimene.

– Skolenes landsforbund mener dette forslaget alene vil heve kvaliteten på undervisningen. Men vi hadde helst sett at det stod «kvalifisert lærer», sier forbundssekretær Geir Allan Stava som har vært saksbehandler for SLs høringsuttalelse om ny opplæringslov.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her