– Kvalifisert lærer til stede i alle timer

Den nye opplæringsloven må inneholde et krav om at det skal være en kvalifisert lærer til stede i alle undervisningstimer, mener Skolenes landsforbund.  …

6. mars 2018

Runar Nørstad

Den nye opplæringsloven må inneholde et krav om at det skal være en kvalifisert lærer til stede i alle undervisningstimer, mener Skolenes landsforbund.

 

Kunnskapsdepartementet satte høsten 2017 ned et utvalg på ti personer som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for skolen og foreslå en ny opplæringslov.

Tirsdag hadde lovutvalget møte med referansegruppa, hvor Skolenes landsforbund er representert ved forbundssekretær Geir Allan Stava.

Alle medlemmene i referansegruppa holdt et innlegg hvor de spilte inn tre utfordringer med dagens regelverk.

Skolenes landsforbund ønsker seg en opplæringslov som er klar og tydelig. Ord som «forsvarlig» og «tilstrekkelig» gir lokale handlingsrom der det er økonomi som blir lagt til grunn for valg, ikke pedagogikk.

Videre er det, etter Skolenes landsforbunds syn, viktig at den nye loven inneholder et krav om at det skal være en kvalifisert lærer til stede i alle undervisningstimer. Det må også inn en definisjon på hva som er undervisning.

Utvalget skal legge fram sitt arbeid 1. desember 2019.

Opplæringslov
Kunnskapsdepartementet satte høsten 2017 ned et utvalg på ti personer som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for skolen og foreslå en ny opplæringslov. Tirsdag var utvalget samlet til møte. (Foto: Bodil Gullseth, SL)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!