Kritisk til at studenter kan slippe politiattest

Skolenes landsforbund reagerer på at Kunnskapsdepartementet foreslår å åpne opp for å la studenter gå ut i praksis og klinisk undervisning uten politiattest.

12. august 2020

Runar Nørstad

På enkelte studieprogram må nye studenter legge fram politiattest når de har fått opptak. Generelt gjelder det studieprogram hvor studentene gjennomfører praksis med barn og unge, og ved gjennomføring av praksis i kommunale helse og omsorgstjenester. Skolenes landsforbund vil at denne ordningen fortsetter, selv om politiet har mindre kapasitet. (Foto: Pixabay/Politiet.no)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om opptak til høyere utdanning. Departementet vurderer normalt en gang i året om det er behov for endringer i denne forskriften.

I forslaget til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptaksåret 2021-2022, foreslår departementet endringer i kapittel 6, paragraf 6-6 (2) «Politiattest ved opptak til høyere utdanning»/«Følger av at politiattest ikke blir lagt fram».

Blir denne endringen godkjent, betyr det at studenter fra høsten 2021 slipper å legge fram politiattest dersom dette skyldes omstendigheter som vedkommende ikke rår over selv – for eksempel redusert kapasitet hos politimyndighetene.

Forskriften sier videre at studiestedet må varsle praksisstedet om studenter som får delta i praksis uten å ha lagt fram politiattest, slik at praksisstedet kan ta nødvendige forholdsregler.

Skolenes landsforbund understreker i sin høringsuttalelse at forbundet har stor forståelse for at koronautbruddet har skapt en situasjon der politiet har mindre kapasitet på grunn av redusert bemanning.

– Selv om vi anerkjenner at politiet har redusert kapasitet, mener vi i Skolenes landsforbund at det fortsatt vil være mulig å få politiattest i tide med litt planlegging. Vi anser ikke problemet som stort nok til at barn, unge og sårbare grupper skal potensielt utsettes for risiko. Ei heller ser vi hvordan dette skal kunne håndteres, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

– Politiattest er den viktigste sikringen man har i disse yrkesgruppene, og vi kommer derfor med en rekke alternative forslag i vår høringsuttalelse. Praksisstedene skal være trygge på at praksisstudenter ikke utgjør noen risiko for dem, og departementet kan ikke overlate ansvaret til praksisstedene, understreker Anne Finborud.

Skolenes landsforbund ber om at departementet ikke gjør endringer i paragraf 6-6, slik at studenter fortsatt må ha politiattest for å gå ut i praksis og klinisk undervisning.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Skolenes landsforbund (PDF, nynorsk)

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.