– Krisepakke til skoler og barnehager nå!

Skolenes landsforbund krever at Stortinget bevilger nødvendige midler til skoler og barnehager slik at de kan operere med normale åpningstider.

23. april 2020

Runar Nørstad

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

– Dette er helt nødvendig for at det øvrige arbeidslivet etter hvert skal kunne fungere som normalt. Regjeringen har imidlertid stilt krav til skoler, SFO og barnehager, uten å gi økonomisk mulighet til å gjennomføre kravene, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Kjernen i å gjenåpne Norge og sikre norsk økonomi ved å få arbeidslivet i gang, ligger i å få folk tilbake på jobb, mener Skolenes landsforbund.

– Dette kan ikke gjøres uten at skolene og barnehager gjenåpner med vanlig åpningstid på en trygg måte for de ansatte og slik at foresatte er trygge på å sende barna tilbake til skoler og barnehager, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund har fått signaler om at skoler, barnehager og SFO per i dag ikke har de økonomiske rammene for full gjenåpning innenfor de anbefalte smittevernrådene.

– Dette er høyst bekymringsverdig. Stortinget må snarest bevilge nødvendige midler til skoler, barnehager og SFO, slik at de kan operere med normale åpningstider, krever forbundsleder Anne Finborud.

– Smittevernet trumfer åpningstidene, og åpningen av barnehager og skoler blir et haltende og halvveis tilbud. Det er likevel nødvendig av smittevernhensyn – så lenge det ikke er tilstrekkelig bemanning til å holde skoler og barnehager åpent til vanlig tid, fortsetter hun.

Skolenes landsforbund mener det trengs flere ansatte i barnehager og skoler, både for å sikre tilstrekkelig bemanning etter krav fra smittevernsveilederen om antall ansatte per kohort, men også som vikarer for personell i risikogruppe og personell som får luftveisproblemer og av den grunn må være hjemme.

– Skoler og barnehager har sine budsjetter, og de har ikke økt under koronakrisa. For å få en bemanning som tilsvarer smittekravene i hele åpningstiden, kreves det penger. Da må det ansettes flere folk, understreker forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund krever derfor at det lages en egen krisepakke til skoler og barnehager slik at disse ikke blir en flaskehals i gjenåpningen av samfunnet.

Alternativt kan det gis en garanti for økte lønnsutgifter for å ivareta smittevernhensynet i hele åpningstiden.