Krever tid til innføringen av nye læreplaner

Skolenes landsforbund krever at alle lærere og ledere skal få mindre undervisning i den perioden hvor de nye læreplanene skal innføres.

18. november 2019

Runar Nørstad

De nye læreplanene ble lansert på Smestad skole mandag, av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner som her samtaler med elever på skolen. Forbundssekretær Bodil Gullseth (bak Sanner) følger nøye med. (Foto: SL) 

Kjempespennende! Slik beskriver forbundssekretær Bodil Gullseth de nye læreplanene som ble lansert mandag.

– Bare så synd at regjeringen ennå ikke har satt av tid til å få innført planene, slik Skolenes landsforbund krever, sier hun.

Bodil Gullseth understreker at krav om tid til fagfornyelsen er et krav i de pågående forhandlingene om lærernes arbeidstid mellom lærerorganisasjonene på skoleområdet og KS.

– For våre medlemmer er det avgjørende at de blir gitt tid til å realisere fagfornyelsen uten at kvaliteten på undervisningen blir svekket for elevene. Ingen kan ha ment at lærerne både skal gjøre sitt ordinære årsverk og etter endt dagsverk både sette seg inn i de nye læreplanene og legge planer for implementeringen av disse. Det er forunderlig at Stortinget ikke setter av ressurser til å få effektuert reformer det vedtar, sier forbundssekretæren.

Lærernes arbeidstidsavtale var stridens kjerne da lærere i hele Norge gikk til streik i 2014.

De over 40 nye læreplanene gjelder fag i grunnskolen og fellesfagene i videregående, og skal tas i bruk fra skolestart neste høst.

Krav: En time i uka

Når det gjelder fagfornyelsen, mener forbundet bestemt at alle lærere og ledere skal ha mindre undervisning i den perioden hvor de nye læreplanene skal innføres, altså fra skolestart høsten 2020.

– Innholdet i planene er kjempespennende lesing. Problemet kan bli å få innført planene, uten at lærerne må jobbe seg i hjel. Selv om verktøyene på udir.no er spennende i forhold til å se sammenhengen, skal det tross alt jobbes med kompetansemålene. Det skal lages undervisningsopplegg og tilpasses til de ulike nivåene elevene er på, noe som er mer tidkrevende enn det som ligger i rammene til lærerne i dag, sier forbundssekretær Bodil Gullseth som har representert Skolenes landsforbund i arbeidsgruppen for partene i fagfornyelsen.

For et fullt årsverk krever Skolenes landsforbund at reduksjonen er på en time i uka. Forbundet har tidligere rettet et krav til Kunnskapsdepartementet, der forbundet krever at årsrammene for undervisning for lærerne reduseres med 38 årstimer per årsverk i innkjøringsperioden (en time i uka) for reformen som forbundet anser å være tre år. Skolenes landsforbund har også fremmet dette kravet i et møte med departementet.

– Vi krever at kunnskapsministeren lytter til Skole-Norge sitt behov for at det ryddes plass for dette merarbeidet innenfor årsverket til lærere og skoleledere i innføringsperioden, sier Bodil Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Med de nye læreplanene får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer og bedre. Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse på Smestad skole mandag. (Foto: SL)

God digital dømmekraft

De nye læreplanene har som mål om å gjøre undervisningen mer relevant for fremtidens elever. De skal fokusere på demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Disse tverrfaglige temaene skal inngå i fagene der dette er naturlig.

Innholdet i skolen fornyes for å ruste elevene best mulig for fremtiden, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse på Smestad skole i Oslo mandag.

– Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller krav også til fremtidens skole. Derfor har blant annet digitale ferdigheter fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette handler om god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjonssikkerhet. Programmering inngår også i den digitale satsingen. Både Facebook og den første iPhonen kom etter at Kunnskapsløftet ble innført i 2006.

Har fått 20.000 innspill

I tillegg til satsing på digitale ferdigheter, legger regjeringen opp til færre kompetansemål, delvis fjerning av sidemål-karakterer og mer læring gjennom lek.

– Generelt skal fagene bli mer utforskende og praktiske. Læreplanene endres ikke bare fordi samfunnet har endret seg, vi har fått tydelige tilbakemeldinger om at læreplanene er for omfattende, og da blir det ikke tid til å gå i dybden, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidet med fagfornyelsen har vært en åpen og involverende prosess. I alt har det kommet inn over 20.000 innspill til de nye læreplanene.