Krever redusert husleie for studenter og lærlinger

Skolenes landsforbund stiller seg bak et felles krav fra en rekke fagforbund som ber utleiere om å redusere husleien for lærlinger og studenter.

23. april 2020

Runar Nørstad

Runa Næss Thomassen, prosjektsekretær i Skolenes landsforbund, håper utleiere av boliger tar hensyn til at både lærlinger og studenter er inne i en tøff periode økonomisk. (Foto: SL)

Ti fagforbund og en organisasjon står bak et brev som er sendt til huseierne og landets studentsamskipnader. Alle er enige om at samskipnadene har et særlig ansvar for å utvise skjønn ovenfor lærlinger og studenter som midlertidig mister betalingsevnen.

Skolenes landsforbund håper private aktører stiller opp der regjeringen svikter, og reduserer husleien for lærlinger og studenter som ikke har mulighet til å betale.

– Studenter er neglisjert i regjeringens krisepakker. De var de første som ble permitterte, og får ikke dagpenger. Det er helt nødvendig å iverksette tiltak for å hindre at en stor gruppe må leve på kredittkort, sier Runa Næss Thomassen, prosjektsekretær i Skolenes landsforbund.

Mikael Schevik, nestleder i Industri Energi Ung, er spesielt bekymret for situasjonen til lærlinger.

– Økonomien til lærlinger tåler ikke tunge tider, sier Schevik.

– Unge mennesker som flyttet hjemmefra for første gang og ønskte å etablere seg blir nå tvunget til å flytte tilbake. Det skal ikke være nødvendig å sette folk i en situasjon der de føler at de blir en byrde for andre, sier han til eget nettsted.

Det er hovedsakelig fagforbundenes ungdomsorganisasjoner som står bak brevet. De mener Studentsamskipnadenes viktigste oppgave er å jobbe for et godt velferdstilbud for studenter slik at alle kan ha lik rett til utdanning. I dagens situasjon bør de kjenne sin rolle som en stor tilbyder av studentboliger. Det kan også ha en signaleffekt ovenfor andre utleiere.

Har tilsluttet seg brevet:

 • Skolenes landsforbund
 • CREO Student
 • El og IT-forbundet
 • Fagforbundet Ung
 • Handel og kontor Ung
 • Industri Energi Ung og Industri Energi Student
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Sjøoffiserforbund Ung
 • Norsk Tjenestemannslag Ung
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Organisasjonen for norske fagskolestudenter