Krever høyere tillegg i kommunesektoren

Sammen med LO Kommune har Skolenes landsforbund stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronaepidemien.

15. april 2020

Runar Nørstad

De fleste ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene jobber deltid og stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund og LO Kommune krever at alle ansatte som har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og lørdag og søndagsarbeid på grunn av koronaepidemien, får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på kr 50,-, og et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,-.

Det gir en mer rettferdig ordning som inkluderer alle, mener Skolenes landsforbund.

Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig å sikre at deltidsansatte får en kompensasjon. De fleste ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene jobber deltid og stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger. Tilleggene gjelder også ekstravakter, heter det i kravet. 

Tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte måtte ha fra før av tillegg.

LO Kommune har fremmet kravet overfor KS, men vil også fremme liknende krav overfor Virke, NHO, PBL og FUS.  Tilsvarende krav er stilt av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) i Oslo kommune. Det er også stilt krav om økte ubekvemstillegg overfor områdene i Spekter der vi har avtale med om overtid og forskjøvet arbeidstid.

LO Kommune krever at ansatte som på grunn av koronaepidemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad ha ett engangsbeløp på kr. 1000,- for hver vakt utover de tre første vaktene.

Ansatte som går beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet, og har fått en økt belastning på grunn av koronaepidemien, skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalens §4.3.2 gjelder i forhold til betaling på utrykning.

Kravet gjøres gjeldende fra og med 18.03.2020

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen