Krever forutsigbar arbeidstid i skolen

Forutsigbar arbeidstid og innlemmelse av kulturskolen, står øverst på kravlista til LO-forbundene i forhandlinger om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213).

1. desember 2023

Runar Nørstad

Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale, SFS 2213.
Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og 2. nestleder Bodil Gullseth forhandler på vegne av de fire LO-forbundene Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). (Foto: Skolenes landsforbund)

Fredag 1. desember klokken 09.00 startet nye forhandlinger om arbeidstid i skolen mellom lærerorganisasjonene på skoleområdet og KS. Dagens arbeidstidsavtale for skolen utløper 31. desember 2023.

– Avtalen om arbeidstid i skolen er den viktigste særavtalen for våre medlemmer. Ved forhandlingsstart prioriterer vi overordnede spørsmål, så kommer forhåpentligvis detaljene på plass etter hvert. Vi kan komme med nye og endrede krav underveis i forhandlingene, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Vi har uansett en forventning om å møte arbeidsgiversiden i en felles interesse for å styre mot samme mål – et godt tjenestetilbud i kommune og fylkeskommune, understreker hun.

Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og 2. nestleder Bodil Gullseth forhandler på vegne av de fire LO-forbundene Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Forbundene har selvstendige partsforhold i særavtalen.

Dette er kravene

  • Bestemmelsene i SFS 2213 utvides til å gjøres gjeldende for ansatte i kulturskolen
  • Lærernes arbeidsoppgaver må stå i forhold til den tiden som er til rådighet

Les krav 1 her (PDF)

LO-forbundene ønsker en drøfting rundt det merarbeidet som er kommet de siste årene, særlig etter pandemien. Oppgavene samsvarer ikke med den tiden som er til rådighet.

I kravet spesifiseres det at det ikke er begrensning på hvor mye inspeksjon en lærer kan ha i grunnskolen og at partene må finne tydeligere formuleringer når det gjelder såkalt «undertid» i videregående skole. Også mangel på samiske læremidler er nevnt, fordi lærere som underviser i og på samisk bruker ekstra tid på produksjon av undervisningsmateriell.

– Det er et felles mål å lage en arbeidstidsavtale med bedre løsninger på tidsklemmen i skolen og dermed bedre kvalitet i opplæringen. Vi hevder også i kravet at det er nær sammenheng mellom vilkår i arbeidstidsavtalen for lærere og rekrutteringen til yrket, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Lærernes arbeidstidsavtale var stridens kjerne da lærere i hele Norge gikk til streik i 2014. De protesterte heftig mot kravet fra KS om å innføre fast kontortid.

Forhandlingsstart, ny avtale om arbeidstid. Fra venstre: Aina Skjefstad Andersen, forhandlingssjef i Utdanningsforbundet, Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i KS, Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet og Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. (Foto: Skolenes landsforbund)

Relaterte saker
SL: – Er for få voksne i skolen
SL: Undersøkelse ga alarmerende svar