Krever forhandlingsrett i Oslo kommune

Oslo kommune er den eneste kommunen som ikke gir alle fagforeninger med tillitsvalgt rett til å bli med på arbeidstidsforhandlinger i skolen. Det vil Skolenes landsforbund ha en endring på.

31. august 2020

Runar Nørstad

Små fagforeninger må få egne forhandlingsrettigheter i tariffoppgjør med Oslo kommune, og samtidig få delta i lokale arbeidstidsforhandlinger på den enkelte skole, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Oslo kommune, som er landets største arbeidsgiver, nekter fagforeninger medbestemmelse med en udemokratisk regel: Kommunes regelverk sier nemlig at fagforeningene i skolen må ha 17,5 % av de ansatte som medlemmer i kommunens utdanningsetat for å delta i arbeidstidsforhandlinger på skolene.

Dermed har ikke tillitsvalgte i LO-forbundene Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur – rett til å delta i lokale forhandlinger på den enkelte skole. Ei heller Norsk Lektorlag, som er tilsluttet Akademikerne, kommer over kravet på 17,5 prosent. Utdanningsforbundet kupper nesten alle lokale forhandlinger, skriver Dagsavisen (bak betalingsmur).

I alle andre kommuner får alle fagforeninger med en tillitsvalgt delta i arbeidstidsforhandlinger på skolen. Dermed er de med på å bestemme hvordan skoleåret og de ansattes arbeidstid skal være.

Skolenes landsforbund mener Oslo kommune må gjøre om på regelverket sitt.

Høyre, Venstre og KrF i Oslo bystyre ber nå om at også de mindre fagforeningene får forhandlingsrett både lokalt og i kommunen, som i de andre kommunene.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen